2010-12-01

Iranas pgl TSPMI

Barba no facit philosophum.

Panašiai ir šiuolaikiška šukuosena bei savisvarbi veido išraiška nepadaro žmogaus politologu...

TSPMI magistrantas J.Petraitis parašė delfyje straipsnelį (kuris jam dar įtariu "užsiskaitys" kaip "publikacija"), kuriame samprotauja apie Iraną ir jo atominį ginklą...

Hmmm... aš atvirai sakant nesuprantu, kaip galima kalbėt apie Irana ir ignoruot esminį faktorių - religiją. Apsimesti, kad Iranas nėra islamiška šalis arba tai tiesiog ignoruoti), kalbant apie JAV bei kitų valstybių susirūpinimą jo atomine programa... na, tai labai jau keista.

Vis tik islamas savo vertybine sistema skiriasi nuo vakarų daug labiau nei JAV skyrėsi nuo buvusiosios TSRS. Pastarosios socializmo versija iš esmės perėmė veik visą šiuolaikinės krikščionybės dogmatiką, tik vardus mažumėle pakaitaliojo. Šiuolaikinis gi islamas primena ~ XII a. krikščionybę... su perdėtu religingumu ir kryžiaus žygiais.
Tikrai tas faktorius, kad valstybė oficialiai vadovaujasi religijos dogmomis (kuri beje priklausomai nuo interpretacijos skatina žudyt kitatikius žadėdama už tai rojų), visai nesvarbus?

Net jei šiuo konkrečiu istorijos momentu Iranas šia prasme yra gan "ramus", iš kur tas įsitikinimas, kad tai nesikeis? M.Ahmadinejad'as jau pakankamai didelis fundamentalistas (žiūrint iš "mūsų" pozicijų), bet kodėl gerb. pradedantysis politologas taip įsitikinęs, kad po kitų rinkimų Irane tikrai tikrai nebus išrinktas dar didesnis?
Man išvis keistas tas tikėjimas, kad "viskas visada bus taip, kaip yra dabar"... bet kažkaip labai jau dažnai jis pasitaiko kalbant apie politiką (apie lietuviškąją irgi... kažkodėl "visi" įsitikinę, kad Lietuvai niekas negresia ir niekad negrės ir pvz. kariuomenė mums reikalinga tik dėl grožio), nors istorija moko priešingai.

Pagrindinė baimė juk ir yra, kiek suprantu, ta: "kas nutiks, jei atominis ginklas paklius į rankas kažkam, kas įsitikinęs, kad jei jis mirdamas pasiims su savim keleta milijonų netikėlių, tai vieta rojuj jam garantuota?". O jei tai ne atskiras individas, o valstybė? Pagaliau tereik pažiūrėt kokie džiaugsmo festivaliai vyko arabų pasaulyje po 9/11 tam, kad susimastyt... O ka jei tos valstybės tikslas nebūtų "pergalė" mums europiečiams įprasta prasme?
Tikėtis, kad tokiu atveju veiks M.A.D. (kuris palaikinėjo lygsvarą šaltojo karo metu ir su tam tikrom modifikacijom "laiko" Indiją ir Pakistaną) neįmanoma... o ką įmanoma sugalvoti vietoj to?

Tai ir tie visi išvedžiojimai per kelis puslapius apie visokius "paritetus", "kalbančias istorijas" ir "mitologizuotas baimes", kuriame pamirštamas "gan esminis" faktorius... imho tiek jie ir verti.


Bet palikim tai. Tarkim, kad čia tiesiog dalykai apie kuriuos galima diskutuot ir gal aš neteisus perdėtai sureikšmindamas tiek islamo reikšmę, tiek ir jo karingumą... Bet pvz. tai:
<...>Izraelis - valstybė, kuri po Antrojo pasaulinio karo savo gyvybinius interesus visad apgindavo sėkmingai pasibaigiančiomis prevencinio pobūdžio karinėmis operacijomis kaimyninėse šalyse?
iš esmės rodo arba nepakankamą susipažinimą su regiono, apie kurį rašoma, istorija, arba požiūrio tendencingumą.
Ir nors Izraelis nevengia prevencinių karinių operacijų jei yra toks reikalas (ir tame nėra nieko blogo - pati prevencijos esmė yra veikti pirmam, kai grėsmė neišvengiama), tai teigti, kad jie visad apgindavo savo interesus prevencinėm karinėm operacijom... na labai... drąsu.
Tereik atsidaryt wikipediją, kad pastebėt, jog iš 7 ten surašytų karų, 3 buvo pradėti ne Izraelio... (nors, kaip jau sakyta, smogti pirmam, kai matai, kad neišvengiamai gopnikas tą tuoj padarys - nėgėda). Hmmm...


Tai tiek.

2010-11-30

K.Masiulis apie Seimo narius...

Nė vienas Seimo narys nesimokė dirbti parlamentaru. O šiam darbui reikia išmanyti gausybę svarbių dalykų: strateginį valdymą, žmogiškųjų išteklių vadybą ir motyvavimą, strateginį finansų valdymą, turėti bent jau makroekonomikos ir vadybos pagrindus, žinoti viešosios politikos principus, turėti komunikavimo ir bendravimo įgūdžių. Kas iš mūsų, politikų, esame visa tai kompleksiškai studijavę?


Ko trūksta visoje toje "gausybėje" būtinų Seimo nariui dalykų, kuriuos išvardino (vėlgi) Seimo narys K.Masiulis?

Atsižvelgiant į tai, kad Seimo pagrindinis, esminis, svarbiausiasis darbas darbas yra leisti įstatymus (Konstitucijos 67 str. 1-2 p., 68 str. 1 d., 69 str. 1-2 d.), tai lyg ir atrodytų, kad Seimo nariui reikėtų "kažkiek" išmanyti teisę apskritai ir specifiškai teisėkūrą. Tokios idėjos (koncepcijos) kaip teisingumas, teisinė valstybė, konstitucingumas, teisių ir pareigų vienovė, 'ne atsakomybės griežtumas, bet jos neišvengiamumas', žmogaus teisės etc etc etc (pagaliau tokia "banalybė" kaip "sveikas protas") turėtų būti ne iš nuogirdų žinomos, bet įsisavintos ir įsisąmonintos...

Betgi ne. Tas nėra reikalinga.

Ar bent jau taip atrodo Seimo nariui.

2010-10-31

Virtual wildcating: carpenoctem calibers

NOTE: This post is long. And about very pecular topic... so for the most people this text probably will not be interesting.


For some lighter blogging (after all the ruminations about politics, human rights, values etc) let's do some virtual wildcating*.

Smallest of the (commonly used) centerfire pistol calibers: 6,35mm Browning and 7,65mm Browning (as they are originally known, or .25ACP and .32ACP as they are known in USA) are usually denigrated as not-even-marginal and totally unsuitable for any real self-defence use (although any gun might work as psychological threat).
But... guns of these calibers are still used for self defence around the world. And that should come as no surprise. First and foremost, there are a lot of them in circulation (because there were lots and lots of them made by lots and lots of firms throughout the XX century). Plus, when we compare smallest and lightest of modern 9mm Short (= .380 ACP - which is considered smallest caliber barely adequate for self defence) pistols, Kel-tec P3AT, to its "older brother" in caliber 7,65mm - Kel-tec P32, we see that P32 (smaller caliber gun) is slightly smaller in size and is somewhat lighter AND holds one more round. Yes, differences are small, but they still are there. And when talking about 6,35mm... Baby Browning, production of which began in year 1931 (and which is still produced under the name PSA) is still smaller than even the Kel-tec P32 (although it is heavier than the polymer framed Kel-Tec). There is one other factor too - small guns in somewhat bigger calibers (as the already mentioned Kel-tec P3AT) have really snapy recoil - which might not be to suitable for somebody with weak hands and/or wrists.

But, as was already said, these two calibers (.25ACP and .32ACP) are not what you would call "effective". There are two "main" causes why it is so:
First - small diameter of the bullet (which obviously means small wound channel);
Second - very low muzzle energy (around ~90J for 6,35 and ~170J for 7,65) which means low penetration capability (which only slightly exceeds "required" 12 inches of ballistic gelatine).
So it is obvious, that if you want to improve effectiveness of these calibers, you have to "improve" muzzle energy and bullet diameter.

Answer to the energy question is known for a long time - increasing the chamber pressure increases the muzzle energy. That is, as long as the firearm is able to handle it, but, bearing in mind that standard operating chamber pressures for 6,35 and 7,65 are really low (acording to accurate powder 18000CUP for .25ACP and 20500psi for .32ACP (which is basically the same) - compare that to, say, 23200psi for 9mm Makarov or 35000psi for .40S&W), slightly increased pressures in good quality (steel) guns pose no problems.
Bufallo Bore is currently loading .32ACP to +P pressure levels for 300J of muzzle energy. Magsafe has .25ACP +P load which delivers 200J of muzzle energy. These loads probably should not be shot in low quality (zinc casting) guns, but they do show what is possible within the provided envelope.


It is somewhat more complicated with the second part of the equation: wound channel diameter.
Usually this problem is solved by the use of expanding bullets - bullets which drastically increase their diameter on penetration of living tissue (or ballistic gelatine, or wet newspapers :) ).
Because of low inherent energy levels expanding bullet technology is not quite applicable to these small calibers: when using expanding bullets, penetration, which already is marginal, decreases even further. According to brassfetcher:
"[When using .25ACP] It is generally advisable to utilize FMJ ammunition for both practice and carry with this caliber, as the penetration depths typical with the expanding types of ammunition usually do not exceed 8", while FMJ bullets can usually be counted on to reach FBI minimum penetration depths" and; ".32ACP cartridge typically demonstrates outstanding expansion, but penetration depths less than 12" or greater than 16" penetration and no expansion. It is very difficult to find a balance of penetration and expansion with this caliber, when fired from a short barreled pistol".
There are more problems - because of the limited muzzle energy you can not expect expansion every time. At best you could hope that 2/3 of bullets will expand (and when dealing with heavily clothed person - probably even less). Compare that to 9x19mm Parabellum where most hollowpoints do actually expand with almost 100% reliability.
So, summing it up, bullets of these small calibers expand pretty erratically, and even if they were reliable "expanders" - that would decrease penetration to unacceptable levels.

In such a case probably best bet would the use of big(ger) diameter non expanding bullet.
That sounds weird because bullet diameter IS actuall caliber and it IS (as per definition) fixed. You can't have bigger (or smaller) diameter bullets in the same caliber. But...As the name says, this is virtual wildcating article, so I present you :) with Carpenoctem calibers: 7mm Carpenoctem and 8.5mm Carpenoctem (or .27 Carpenoctem and .34 Carpenoctem if you wish).

Ammo of these wildcat calibers could be used in guns intended for 6,35 and 7,65 cartridges and would provide reasonable (although small) increase in effectiveness. And: modified guns could even safely shoot standard 6,35 and 7,65 ammo (accordingly) although with horrible accuracy and (very big) loss of muzzle energy :). But I am getting ahead of myself...Some time (a few years) ago stumbled upon .480 Achilles (you should probably go there and read the whole thing). In short: .480 Achilles is a caliber which uses heeled bullet in shortened .45 Colt cartridge cases to shoot .475 diameter bullets. As I said - you should probably go read the whole thing - there is explanation of what a heeled bullet is, and what sort of problems can be expected (Aaron Bittner: At first I thought the of the presence of the heel as a real handicap. Heeled bullets require outside lubrication which tends to attract dust and dirt. A heel also reduces bearing surface on the bullet for a given weight. Heeled bullets require special tooling to crimp. Nevertheless heeled bullets have been used successfully for over a century; witness the humble (and hugely successful) .22 Long Rifle.**).

After I read the article(-s) it dawned on me, that actually most useful application for this sort of cartridge would probably be in smallest calibers - because you would get increased bullet diameter (which is "at premium" in these small calibers), but keep overall size of the cartridge the same and that means also the size of the gun remains the same - because the diameter of the cartridge body does not increase, barrel chamber size will not increase, chamber wall thickness remains the same and allows the same chamber pressures etc etc etc...

Actual diameter of the bullet of the 6.35mm caliber is 6.38mm (.251''). Diameter of the case is 7.06mm (.278'') - this means that using heeled bullet this would be the diameter of the bullet. Although increase in the diameter of 0.71mm (.027'') might not sound to impressive (although it's still bigger by almost 10 percent) that's a full 20 percent increase in cross-sectional area of the bullet.
Looking at 7.65mm caliber, actual bullet diameter is 7.85mm (.309''), case (= heeled bullet) diameter 8.58mm (.338'') - increase of 9 percent in diameter and 18 percent in cross-sectional area.

Increases are not ground braking, but, we have to bear in mind, that we are dealing with very small calibers - and every little bit helps :). And, it should be mentioned, that going from 8.5mm carpenoctem to 9mm Short (.380 ACP) would give increase of less than 6 percent in diameter and only slightly more than 11 percent in cross-sectional area...

Best part of it - only needed change to the pistol is a rebored barrel (well, and there might be a need to recut the chamber in the barrel (which in this case is really simple, considering that the whole cartridge, including the bullet, is pretty much straight) and recrown the muzzle - which is usually normal part of barrel reboring). .277 and .338 are pretty common bore diameters so rebore to these calibers is not a problem. Btw., aforementioned Baby Browning has removable barrel and therefore is prime candidate for such conversion (ok, so Kel-tec P32 could be converted too... like some other handguns).

There are no real problems with headspace either - differently from most other pistol calibers, 6.35mm and 7.65mm were designed by J.M.Browning to headspace not on the case mouth, but on the semi-rim (which is of slightly bigger diameter than the case body).


Getting back to the "shorcomings" of heeled bullets... well it's XXI century and the problems with bullet lubrication which were very important in the end of XIX century can nowadays be solved without to much of a problem.
For one, most bullets today are jacketed bullets which do not pose any leading*** problems (that means they don't have to be lubricated). Even cast bullets today could be coated with dry film lubricants (an example) which are not sticky (do not gather dirt) and solve the leading problems.
Home tinkerer could copper electroplate the lead bullets or just use Lee Liquid Alox and powdered mica (as was originally done with .480 Achilles).

Another thing which does pose some concerns is bullet bearing (surface) length of the heeled bullet.
Some playing with Mountain Molds online bullet mold design software let me create a 7mm carpenoctem 61gr naked weight .415 long bullet with .130 long heel which should have ~.240 of the bearing length. Would that be enough? Well, we are talking here about low powered pistol caliber - so probably yes (then maybe not - that would be known only after some real life testing)...
Because 6,35mm has excess case capacity****, heel could be lengthened at least by another .04 in and maybe more (with commensurate increase in bullet weight), but to long a heel would be undesirable from the bullet stability point - long heel could easily kink to one side when traveling down the bore which would lead to deterioration of accuracy (not that accuracy for such calibers would be main priority).


So, summa sumarum:
Slightly bigger and slightly heavier bullet at the same (or slightly increased) velocity (in standard unmodified cartridge cases only loaded to slightly higher pressures), which provides slight (slightly less than 30% when judging by TKO factor) increase in "stopping power"*****. And it would require only slight modifications to the pistol - reboring the barrel.

Is it worth it?
Well, actually... sanely thinking about it - not at all :) - 7mm and 8.5mm carpenoctem are only slightly less un-effective than their parent cartridges 6,35mm and 7,65mm Browning - and for self defence even ubiquitous 9mm Short would still be far more recommended.
But wildcatters are like car hot-rodders - they are always trying to improve things... just because they can... :DDD
And the last thing: about the name of the caliber.

Carpe noctem from latin means "pluck the night" (= seize the night).
For one this name is a respectfull nod to the Horace's "carpe diem".
For two - this is another respectfull nod. This time to Georg Luger who designed the pistol (and corresponding cartridge) named Parabellum, which comes form latin adage "Si vis pacem, para bellum" (If you wish for peace, prepare for war).
And for three... well it just points to intended use - seizing the situation on those nights when a small gun in a pocket just might be needed.


Carpe noctem..._____________
* For those who do not know it - wildcating is process of desinging new wildcat cartridges. Why this (my) exercise is virtual? Well, because actual wildcating in Europe (unlike the USA) it is "not quite" possible ... purely theoretically you could do that, but you would have to jump through a such a lot of financial and bureaucratical hurdles, that it is not worth it :/
** 22lr - most common caliber in the world.
*** (Undesirable) coating of the barrel interior with molten lead, which occurs when shooting cast bullets and which leads to all sorts of problems with the gun.
**** Which means, that normally cartridge case under the seated bullet is never full of gunpowder, see here.
***** And yes, I know there is no such thing as "stopping power", Taylor KO factor is "science fiction" and there is no replacement for (hit) placement :). But here we are trying to compare calibers (one of which does not exist) - not shooters, - and for basic (preliminary) comparison of effectiveness TKOF is usefull. Here is a Table of "empirically derived" (i.e. speculative :) ) "typical" data (bullet diameter in inches; weight in grains; velocity in feets per second; energy in foot-pounds.):

2010-10-27

Noblesse oblige?

Vienas mano pažįstamas* turi verslą. Ne patį didžiausią, bet ir ne visai kažkokį jau kišeninį UAB'ą. Savo srityje ta įmonė viena iš lyderių Lietuvoje. Jis pats irgi ne turtuolis joks, bet pinigų jam netrūksta.

Kažkada prie alaus bokalo jis pabėdavojo "pavydžiu tau, kai pas tave visos pajamos legalios"... Aš žinoma nusišypsojau mintyse, nes aš su savo labai legaliom pajamom negaliu sau leist kas pora menesių važiuoji paatostogaut į įvairiausius šiltus kraštus** :)

Kaip įprasta Lietuvoje, nemaža dalis jo verslo yra "už širmos". Jis pats nėra tuo patenkintas išties, bet toj verslo srityje tas verslas taip jau daromas - jei jis bandytu viska daryt pilnai legaliai, pas jį tiesiog veik nebūtų klientų - jie eitų pas konkurentus. Jis išties pats netgi kaskart džiaugiasi, kai pats klientas nori, kad viskas būtų atlikta "baltai". Kodėl? Todėl, kad juodų pinigų tai pas jį pakankamai, bet va baltų - praktiškai nėra (iš serijos "kas iš to, kad pas mane kišenėj 100 tūkst. jei sąskaitoj 10Lt"), o juk nemažai užpirkimų nori nenori tenka daryti "švariai"...

Taigi iš esmės jis sukčius - galima sakyt nusikaltėlis. Bet kaip nekeista - aš jo net nekaltinu... kaip yra sakoma tam posakyje: jei gyvenimas tau tik citrinas atkiša - darai limonadą.

Kitas klausimas yra: ar aš pats "tai" daryčiau? Atsakymas: vargu.


Kodėl?

Noblesse oblige?


Kitas pavyzdys...

Įsivaizduokit, kad dirbat valstybinėj kontoroj. Jūsų darbas yra tikrinti įmones**. Tų patikrinimų pagrindu paskui yra išieškomi nesumokėti mokesčiai, priskaičiuojamos baudos etc etc etc. Kasmet valstybės naudai Jūs tokiu būdu išieskote viena-kitą-trečią milijoną litų. Aišku, kad tie verslai, kuriuos patikrinat, nėra tuo sužavėti ir jie tikrai norėtų sumažinti "kaštus".

Tą įmonę, kurią Jūs tikrinot, kitą kartą kas nors tikrins matyt tik po krūvos metų (o iki tol visas popierizmas jau bus sutvarkytas idealiai), niekas Jūsų tikrai neįskųs (nes verslininkams paties nuo to tik blogiau būtų, mat tektų viską susimokėt, ko jie mokėt nenori)... tai klausimas: o kodėl nepasiėmus per metus keliasdešimt (ar net kelis šimtus) tūkstantėlių***?... Ir išties - kodėl? Kokia galėtų būti priežastis to nedaryt? Hmmm... būtent... kokia? Aš nelabai įžiūriu.

Bet čia vėlgi tas pats klausimas: ar aš pats "tai" daryčiau? Atsakymas: dar labiau vargu nei pirmu atveju.


Kodėl?

Noblesse oblige?


Ir ne, čia aš nesistengiu atrodyti baltesnis už pieną, tyresnis už vandenį.
Aš irgi pažeidinėju teisės reikalavimus... jei man atrodo, kad savo protu vadovautis yra geriau... ir tas ne taip jau retai nutinka :)

Ir bobutė turguj tegul ir šeštą kartą pagauta beprekiaujanti cigaretėmis man nesukelia šventeiviško pasipiktinimo... nes ir mano prosenelis tarpukario Lietuvoj irgi buvo baisusis kontrabandininkas ir yra pasėdėjęs tiek Lietuvos tiek ir Latvijos bei Rusijos kalėjimuose... nes jis kiek gebėdamas stengėsi išlaikyti savo šeimą... Ir man pačiam atsidūrus analogiškoj situacijoj tai nebūtų jokia gėda.


Tiesiog... kai kurie dalykai man atrodo nepriimtini. Ne todėl kad tai draudžia kažkokios "visuomenės moralės bei sanbūvio normos"...


O kodėl tada? Aš ir pats to dorai negaliu paaiškinti...
Tiesiog. Noblesse oblige.
Nes mano kilmė mane įpareigoja.
Nes žiūrėdamas į savo sūnų aš matau save, matau savo tėvus ir senelius.
Nes va taip va keistai aš suprantu garbę.

Hmmm... jei kas nors čia ką nors suprato :)

Tai tiek.______________________

* Disclaimer: visa ši istorija, aplinkybės, asmenys visiškai išsigalvota - jokių tokių pažįstamų aš neturiu.
** Kad aš turėčiau susirast darbą, kuris man leistų tai daryt, tas aišku... aš sutinku ir net nesiginčiju. Tik kad Lietuvoj rasti gerai apmokamą darbą, kur dar ir viskas skaidru būtų yra gan sunkokoka... a-ha... lame excuses :DDD
*
** Ne, čia ne apie mane... bet pavyzdys nėra iš piršto laužtas.

2010-10-23

Ar bausim Mianmariečius?

Apie naująją Mianmaro vėliavą jau manau visi žino. Ji "šiek tiek" primena lietuviškąją "trispalvę". Netgi ne šiek tiek, o visai net ir labai: praktiškai tokia pati, tik jos centre balta (sidabrinė) penkiakampė žvaigždė...

Vat dabar ir mąstau - ar reiktų bausti kokį mjanmarietį (ar kad ir lietuvį), jei jis imtų ir pasipuoštų marškinėliais su tokia vėliava? Žvaigždė žinoma nėra "sovietinė raudona" bet vis tiek as nesu visai tikras ar čia negalime teigti, kad šita vėliava sudaryta tos žvaigždės "pagrindu"... A?

Prisipažįstu: juokauju aš čia, žinoma*. Bet tik iš dalies.
O ką jei toj vėliavoj būtų ne žvaigždė, o pvz. svastika (kuri, žinia, yra visame pasaulyje paplitęs simbolis). Kas tada?

______________
* T.y. realiai čia jokio tokio klausimo žinoma nekyla...

2010-10-21

You can’t rally people around doing nothing. Something beats nothing.
<...>
It’s hard to motivate people to join together in not spending tax money and not building big government programs. It’s often true that the best thing the government can do is nothing, but people expect the government to do something.

2010-10-20

Of all tyrannies, a tyranny exercised for the good of its victims may be the most oppressive. It may be better to live under robber barons than under omnipotent moral busybodies. The robber baron’s cruelty may sometimes sleep, his cupidity may at some point be satiated; but those who torment us for our own good will torment us without end, for they do so with the approval of their own conscience.

2010-10-19

Diedas Varėnoj

Diedas Varėnoj apsigynė nuo kažkokių girtų idiotų panaudodamas ginklą... Kelios mintys:


Įdomu, kaip II gr. neįgalusis būtų apsigynęs nuo 5 užpuolikų ginklo neturėdamas?
a vote for gun control is a vote for thunderdome. Marko Kloos


"pensininkas iššovė du šūvius į orą". Kas darosi su tuo šaudymu į orą? Žmonės išties nesupranta, kad tai, kas pakyla į viršų, turi nusileisti žemyn? Ir net jei ta kulka dėl oro pasipriešinimo grįžta kažkiek lėčiau nei išskrenda iš vamzdžio, tai ji vis tiek turi pakankamai energijos tam, kad ką nors sužalot. O ką jei taip būtų nutikę? Čia jau negalėtum teisintis būtinąja gintim, tektų atsakyt "po polnoi"...
Suprantu, kad čia Lietuvoj tokios keistos savigynos "tradicijos", kad atseit reikia perspėjamojo šūvio į orą, bet ar nebus vieną kartą su tuo "prisižaista"?...


"paskui tris kulkas paleido jaunuoliams į kojas". Čia vėlgi aš nelabai įraukiu: į kojas?
Komentaruose prie delfi straipsnio daugybė rašinėtojų su pasipiktinimu reiškia įsitikinimą, kad tas pensininkas bus nuteistas, kaip viršijęs būtinosios ginties ribas. Aš nesiimu vertinti nežinodamas visų aplinkybių, bet...
Jei įsivaiduojam situaciją, kur yra reali grėsmė sveikatai ir gyvybei, tai kur šautų besiginantis žmogus? A velnias jį žino - belenkur kur paklius, svarbų į užpuoliką - kas greičiausiai reiškia į torsą (masės centrą). Bet šaudyti į kojas? Kai gresia realus pavojus tavo sveikatai ir gyvybei? Hmmm... juk neskamba perdėm įtikinamai... (žinoma labai gali būti, kad čia tiesiog žiniasklaida taip pateikia, kad jis "šovė į kojas", o iš tiesų jis tiesiog šovė į užpuolikus, bet pataikė į kojas...)
Čia aš nesakau, kad būtinosios ginties nebuvo (mano galva, ji buvo), tiesiog imho, yra tam tikrų abejonių ir situacija nėra tokia jau visiškai paprasta, kaip atrodo internetiniams komentatoriams.


Kaip minėta, šis straipsnis komentuojamas daug. Ir matosi keli dalykai:
viena, tai kad komentatoriai (bent nemaža dalis jų) netiki, kad ši byla, bus ištirta teisingai...
antra, labai jau daug pas visus pykčio (piktdžiugos), kad kažkas kažką pašovė... ir daugybei žmonių to dar net maža - "reikėjo šaut į galvą"...
trečia, kai kam vis dar atrodo, kad jų saugumą turi užtikrint kažkas kitas (policija)... bet bent jau iš komentarų atrodo, kad tokių mažėja (nors žinoma komentatoriai - specifinis kontingentas)...


Įdomu, koks ginklas. Per žinias (berods TV3) rodė Makarovą, o delfyje įdėta Beretta (iš kurios kažkokiu magišku būdu išskrenda neiššautas šovinys, kiek įžiuriu :D )...
[edit] alfa.lt rašo, kad panaudotas PM, nors nuotrauką irgi berettos įdėjo :DDD

2010-10-13

Ginklų įstatymai JAV

I do not think any government has the right, though they may very well have the power, to deprive people for whom they are responsible of the right to defend themselves.
<...>
Unless there is not only a right but also a fundamental willingness amongst the people to defend themselves, no police force, however large, can do it.

Šis postas prasidėjo kaip laiškas, kurį parašiau vienam žmogui. Bet paskui nusprendžiau, kad tai gali būti įdomu ir kitiems, tai kažkiek paapipavidalinau jį ir dedu čia.
Postūmis parašyti laišką, buvo išreikšta mintis, kad tariamai lobistų šaulių organizacija (NRA) JAV "prastūmė" įstatymą, kuriuo tariamai buvo liberalizuota prekyba ginklais ir del to JAV tariamai prasidėjo vos ne masinės žudynės.


O tai tiesiog nėra tiesa.


Reik pradėti nuo to, kad JAV laisvė turėti ginklą yra įtvirtinta JAV konstitucijoje (teisių bilyje), kaip viena esminių asmens teisių - vienoj gretoj su pvz. žodzio laisve. Jos ribojimas is valstybės pusės galimas tik esant rimtam pagrindui tam. Dėl to valstybė negali imti ir nuspręsti "suteikti" žmonėms teisę į ginklą, jei ji jau yra suteikta pagrindiniu (aukščiausiu) istatymu, kuriuo ta valstybė de facto ir yra sukurta.
Visai nesenai JAV auksčiausiajam teisme buvo dvi bylos šiuo klausimu, kur plačiai nagrinėtos šios teisės ribos (ir buvo pripažinta, kad tai yra fundamentali asmens teisė): DC v Heller ir McDonald v Chicago.
Nemanau, kad kas detaliai skaitys šių bylų sprendimus (net ir as tingėjau, nors teisininkas :) ), bet bet kokiu atveju matyt nelabai teisinga teigti, kad kažkas naujo buvo "prastumta", kai tam tikra teisę į konstituciją įrašė dar JAV "tėvai kūrejai"...
Beje NRA prie šių bylų is esmės neprisidėjo, netgi greičiau priešingai, jie nuo jų šalinosi.

Kitas dalykas yra tas, kad NRA nieko (t.y. jokių federalinių istatymų) pastaruoju metu "neprastūminėjo". "Pastaruoju metu" reiškia ne vienerius-dvejus metus, bet kokius dvidešimt+.
Nepaisant to, ginklų skaičius 100000 gyventoju per pastaruosius 30 metų JAV nuolat auga, tačiau mirčių (tiek apskritai, tiek nuo ginklo konkrečiai) skaičius pakankamai nuosekliai mažėja per tą patį laikotarpį... Šiaip informacijos internete apie tai rasti nėra sunku: pvz. čia ir čia ir čia trumpa atitinkamos statistikos analizė su nuorodomis į naudojamą (oficialią) statistiką...
Lietuvoje irgi panašiai - ginklų daugėja, o nužudymų mažėja (aš neskubėčiau teigt, kad čia yra priežastinis ryšys - tačiau tendencija manau kalba už save). Nors pažvelgus pvz. į D.Britaniją visokių minčių kilti gali (pvz. kad situacija JAV nėra tokia baisi, kaip europiečiai mėgsta įsivaizduot, o Europoj ne viskas taip jau gražu).


Bet grižtant prie temos...
Kadangi, kaip minėta, NRA pastaruoju metu jokių tokių istatymų pakeitimų neprastūminėjo, tai as ne visai tiksliai žinau, kas būtent turėta omenyje.
Vienintelis dalykas, kuris gal kažkiek atitiktų šią mintį, tai valstijų įstatymai, kuriais buvo nustatyta privalomoji leidimų nešiotis ginklą išdavimo tvarka. T.y. negali būti atsisakoma asmeniui išduoti leidimą nešiotis ginklą dėl kokių nors menkaverčių (ar išsigalvotų) priežasčių jei asmuo yra praėjęs atitinkamus mokymus (kurie dažniausiai rimtesni nei Lietuvoj pvz.) ir kuris nėra nusikaltėlis, smurtautojas etc. BET tai nėra federalinis istatymas (kaip minėta tai atskirų valstijų atskiri įstatymai). Ir taip, reikia pastebėt, kad vis daugiau valstijų priima tokius istatymus (šiuo metu jau yra priėmus absoliuti dauguma). Ir ne, jokio staigaus susišaudymų skaičiaus padidėjimo tose valstijose neįvyksta... Ir, kaip nekeista: daugiausia nužudymų ginklu yra D.C., kur ginklai uždrausti išvis, o mažiausias Jutoj, kur ši teisė reglamentuota itin liberaliai...

Dar ką NRA pasiekė, tai kad nebūtų pratęstas vieno federalinio istatymo galiojimas. Jis paprastai vadinamas Assault weapon ban.
Bet čia reikia pabrėžti, kad ir šiuo atveju joks naujas įstatymas priimtas nebuvo, o tiesiog buvo užtikrinta, kad įstatymo galiojusio nuo 1994 iki 2004 galiojimas nebūtų pratęstas.
Ar šis įstatymas galėjo turėti įtakos nužudymų skaičiui? Jei pasiskaitysit apie jį, pamatysit, kad jis uždraudė tam tikrus ginklus priklausomai nuo jų, pavadinkime taip, dekoratyvinių, požymių. Pvz. jei šautuvas turi liepsnos slopintuvą (beje tai ne tas pats, kas duslintuvas :) ) ir rankeną atskirtą nuo buožes - tai jis draudžiamas. Bet jei jis be liepsnos slopintuvo - tai jau leidžiamas.
Kažkaip manau, kad kiekvienam bent kažkiek logiškai mąstyt gebančiam žmogui akivaizdu, kad tai jokios įtakos nužudymams turėt negalėjo (net tuo atveju, jei žmogus tiki, kad ginklai kažkaip įtakoja nužudymų skaičių), nes liepsnos slopintuvo ar atskiros rankenos buvimas esminių ginklo savybių nekeičia išvis...

Šiaip jei žiūrėti apibendrintai į visokius tyrimus kurie tyrė ryšį tarp ginklų ir nužudymų, tai tokio ryšio (statistiškai reiksmingo, nors randama silpnai neigiama koreliacija) nustatyti nepavyksta...

Kita vertus, bent man asmeniškai statistika nepatinka, nes, kaip sakė vienas protingas žmogus "koks man skirtumas ta statistika, jei man protas sako kitaip" - statistika yra perdaug lengva manipuliuoti, kad jos atsakymus laikyti visiškai patikimais - kritinis mastymas daug patikimesnis dalykas (jei mokėti juo naudotis).

Ir logiškai mąstant juk akivaizdu, kad jei vertiname ginklų kaina visuomenei, tai turim apžvelgti ir juo duodamą naudą - t.y. kalbėti ne apie kainą, o apie kainos/naudos santykį.

Paprastas minčių eksperimentas - pažvelkim i kelis (išsigalvotus) atvejus ir kaip tai atsispindi statistikoj:
1. Mergina įlipa į pakeleivingą automobilį ir paskui randama (išžaginta ir) papjautą. Tai pateks į statistiką? Taip.
2. Mergina įlipa į pakeleivingą automobilį. Ją bando nuskriausti, bet ji issitraukia ginklą, užpuolikas supratęs, kokios perspektyvos staiga "praranda ūpą" ir pabėga. Ar tai atsispindės statistikoj? Ne. Nes, viena vertus, apie tokius atvejus praktiškai niekad nepranešama policijai, kita vertus, net jei pranešama, statistika "kiek kartų ginklas padėjo apsiginti nuo neteisėto užpuolimo tačiau juo nebuvo šaudoma" nėra renkama. Kiek tokių atvejų JAV yra kasmet? Tas tiksliai nežinoma. Pagal tam tikras studijas tas skaičius nuo beveik 800 tūkst. iki daugiau nei 2.5 mln. atvejų kasmet.
3. Mergina įlipa i pakeleivingą automobilį. Ją bando nuskriausti, bet ji išsitraukia ginklą. Užpuolikas ne toks supratingas kaip 2 atveju ir mergina besigindama jį nušauna. Ar tai atsispindės statistikoj? Taip. Ir čia reikia atkreipt dėmesį į tai, kad pastarasis atvejis atsisipindes toj statistikos dalyje (bent JAV), kur "gyvybės atėmimas (šaunamuoju) ginklu", tuo tarpu 1 atvejis toje statistikoje niekaip neatsispindės...

Dar vieną minčių eksperimentą?
1. Koks nors sociopatas studentas ateina i universitetą su ginklu ir iššaudo 30 bendramokslių po ko nusišauna pats. Kas vyksta toliau? Tai nuskamba per visas radijas ir televizorius visame pasaulyje. Politikai valandų valandas tauzyja apie tai ieškodami teisinio sprendimo psichologinems problemoms (kurio rasti neįmanoma pagal apibrėžimą).
2. Koks nors sociopatas studentas ateina i universitetą su ginklu, pradeda šaudyti, nušauna kokius du žmones, bet staiga koks dėstytojas, valytojas etc išsitraukia savigynos ginklą ir sustabdo tą sociopatą (net nesvarbu kaip sustabdo - nušaudamas jį ar priversdamas padėt ginklą). Kas vyksta toliau? Nieko įspūdingo. Gerai jei apie tai parašo vietinis laikraštukas. Jei ką, tokių atvejų toje pačioje JAV yra buvęs ne vienas - bet ar mes ką nors apie juos žinom? Nelabai.

Manau akivaizdu, kodel žiniasklaida varpais groja vienu atveju, bet ne kitu, ir todėl akivaizdu, kodėl dauguma žmonių turi tą visiškai klaidingą įsitikinimą, kad jei bus daugiau ginklų, bus daugiau nužudymų (nors pvz. dabar per Kiniją nusirito banga serijinių žudynių, kuriose buvo naudoti peiliai, o ne šaunamieji ginklai ir... ?).
Beje, žinote, kas bendra visoms toms žudynėms universitetuose, paštuose, mokyklose ir net karinėj bazėj? Tai, kad visose tose vietose buvo griežtai uždrausta nešiotis ginklus, dėl ko neatsirado nei vieno gero zmogaus, kuris būtų galėjęs sustabdyti psichopatus. Tose vietose, kur žmonės gali nešiotis savigynos ginklus tokių masiniuų žudynių atvejų buvę nėra. Akivaizdu kodėl?


Pati idėja "daugiau ginklų - daugiau nužudymų" suponuoja prezumpciją, kad žmonės linkę žudyti kitus žmones, o vienintelė priežastis, kodėl jie to nedaro, yra ta, kad neturi ginklų. Bent man ši "idėja" absurdiška iš pirmo žvilgsnio (jei pas visus butu toks noras žudyti, tai šaunamųjų ginklų nebuvimas nebūtų kliūtis): va Jūs pavyzdziui, taip taip, Jūs Gerbiamasai - ne abstrakčių išvedžiojimų lygyje, o visiškai realiai, Jūs, gavęs į rankas ginklą pultumėt žudyt? Manau ne. Tai kodėl tada atrodo, kad kiti (normalūs*) žmonės pultų?

Žmonės išvis nelinkę žudyti kitus žmones. Dėl to pvz. patekus naujokams į kariuomenę, juos reikia specialiai tam ruošti. Tik XX a. antroj pusėj atsirado atitinkami mokymo metodai, kurie užtikrino, kad dabartiniu metu dauguma (ir tai ne visi) kareivių yra pajėgus atimti gyvybę - nes ligi tol tai buvo problema kariuomenėms... Placiau pvz. čia ir čia.


Ir pabaigai, jei norit mažumėle emocijų, čia trumpas filmukas.


Manau, nesunku pastebėt, kad aš galėčiau kalbėt apie tai daug :)
Dėl to, kad aš "kažką" žinau šia tema. Dėl to, kad aš ja esu "kažkiek" domėjęsis. Ir dėl to mane "kažkiek" erzina tai, kad tie patys klaidingi mitai kartojami ir kartojami ir kartojami...

________________
* Kad ir ką tai bereikštų.

2010-10-04

54 < 44 ?

Prieš kažkiektais čia netgi nelabai mažai laiko (du metus? tris?) Seime buvo svarstomas klausimas dėl atėmimo iš Ginklų fondo išimtinės (t.y. monopolinės) teisės prekiauti trumpaisiais šaunamaisiais ginklais - suteikiant tą teisę visiems reikalavimus atitinktiems ir reikiamas licencijas gavusiems ūkio subjektams*. Tas žinoma neįvyko. Nes gi biurokratai labai tvirtai sugeba įsikibt į savo kėdes ir labai jau tvirtai jų laikytis... ir jei tik reikia įrodo visiems ir visur, kad be jų tokio svarbaus darbo dangus sugrius :)

Tai ir tada, pamenu, vienas iš esminių Ginklų fondo pateikiamų argumentų buvo tas, kad komercinė apyvarta nieko neduos inter alia kainos nuo to nesumažės, nes Ginklų fondo kainos ir taip mažiausios ir mažesnės nei būtų komercinės. Jie ten netgi kažkokią analizę ir skaičiavimus pateikinėjo Seimui.

Ir taip pat pamenu, kad vos išgirdęs tą "argumentą", aš iškart net nesigilindamas pasakiau, kad tai tuščios kalbos. Nes monopolistas būtent tuo ir laimingas, kad jis turi tokią galimybę, kokios neturi verslas konkurencijos sąlygomis - jis gali kainas pagal savo norus tiek ir užsikelti (it kokia Mažeikių nafta), tiek ir, esant tokiam poreikiui, nuleisti jas iki žemo lygio tam, kad kažkam kažką įrodyti - tačiau tai realiai nieko neparodo. Tačiau, sugebant pažvelgt tik truputėlį toliau savo nosies yra akivaizdu, kad valstybinė kontora, ypač veikianti monopolio sąlygomis, neturi visiškai jokio intereso stengtis patenkinti kliento lūkesčius ir poreikius... ir nesvarbu ką ta kontora pardavinėja - ginklus ar ką kita.

Dabar praėjo tie keletas metų, kalbos apie Ginklų fondo naikinimą aptilo (nors ir yra Seime vėl atitinkamas įstatymo projektas užregistruotas bet kol kas jis ten tik guli) ir viskas sustojo į savo vietas: žinoma, pvz. pistoletų kainų Ginklų fonde ir komercinėj prekyboje Lietuvoj palyginti neina, nes juk niekas kitas negali jais prekiaut apart Ginklų fondo, bet pvz. populiariausio 9x19mm kalibro Barnaul gamybos šoviniai Ginklų fonde kainuoja 54 ct už vienetą, kai tuo tarpu tokioj komercinėj parduotuvėlėj Survival - 44 cnt/vnt...

54 < 44? **.

_______________________
* Kiek dar pamenu, atitinkamą įstatymo projektą buvo įregistravęs Steponavičius.

** Taip, pvz. Glock'ų ar SmithWesson'ų kainos Ginklų fonde iš esmės atitinka gamintojų skelbiamas rekomenduojamas pardavimo kainas, tai formaliai žiūrint viskas žinoma labai gražu, bet jei turėt omenyje, kad konkurencijos sąlygomis prekės paprastai pardavinėjamos žemiau tos rekomenduojamos kainos ir užmetus akį į tą nebanalų šovinių kainos skirtumą... hmmm...

2010-09-28

Naivumas?

Sakoma, kad naivumas yra šventas. Ir jis labai būdingas vaikams. Ir (atrodytų) intelektualams (bent kai kuriems). Paskaičiau Ainiaus Lašo straipsnelį delfyje ir turiu pasakyt, kad jis man labai stipriai sudaro įspūdį tų naivių intelektualų-pacifistų, kurie po Pirmojo pasaulinio karo buvo įsitikinę, kad daugiau karų nebebus ir pasaulyje įsivyraus taika (žinia, to neįvyko). Niekaip nepajėgiu suprasti tų bandymų apsimesti, kad šalia mūsų nėra Rusijos... ar kad ta Rusija nėra tokia, kokia ji yra...

Dėl to man taip naiviai skamba visi samprotavimai, kuriuose bandoma vaizduotis, kad Lietuvos situacija yra iš esmės statiška ir priklausanti labiausiai būtent nuo pačios Lietuvos vienokių ar kitokių veiksmų, o visi mūsų potencialūs priešininkai yra tik potenciniam lygmenyje ir iš esmės potenciškai jie yra impotenciški dėl ko mes juos potencialiai galime pastumti ten, kur mums labiau patinka, ir tik nuo mūsų potencialaus elgesio priklausys, kaip jie potencialiai elgsis. A-ha. Potencialu.Suprantu, tiesą sakant ir iš kur A.Lašo požiūris per būtent tokią prizmę - ne veltui juk jis (kiek suprantu) dirba Jungtinių tautų universiteto taikos ir tvarumo institute, - tai "uždeda" specifinį antspaudą ant pasaulėžiūros.

Bet nesu tikras ar tas "antspaudas" turi ką nors bendro su Lietuvos realybe. Realybė ta, kad Lietuva gali rinktis kokiais rūbais rengtis, bet ji (deja deja) pati madų nediktuoja.
Mano iškelta „trečiojo kelio“ idėja siekia peržengti juodų-baltų kategorijų rėmus vidaus ir užsienio politikoje, o ne balansuoti tarp Rytų ir Vakarų.
Idėja graži ir manau dauguma jai pritartų. Bėda tik, kad pasaulyje, kuris, patinka mums tai ar ne, yra pasidalinęs į (tegu ir ne dvi, o tris ar keturias) dalis, galima bandyti įžvelginėti atspalvius, bet jų įžvelginėjimas neduoda atsako į esminį klausimą: o kokios spalvos esame mes. Ir mes žinoma galime į savo dažų puodą savo nuožiūra įlašint keletą lašų vienokio ar kitokio atspalvio, bet pati fundamentali esminė spalva nuo to nepasikeis. Klausimas tik - kokia ji?

Geopolitine prasme mes jau esame Vakaruose - ir tai yra bet kokios diskusijos išeitinis taškas. Būtent ši atrama ir leidžia vykdyti racionalesnę užsienio politiką.
Geopolitine prasme mes esame "vakarų" pakraštys (kad nesakyti užkampis). Su iš to išplaukiančiom pasekmėm. Dėl to ir ta "atrama" gaunasi atitinkama. Silpnoka. Dėl to ir ta "racionali užsienio politika" turi būti nukreipta pirmiausia ją (šią atramą) stiprint. Iliuzijos apie saugumą be šios atramos yra tuščios.

Sprendžiant iš jos veiksmų, D. Grybauskaitė siekia artimiau bendradarbiauti su Vakarų Europos šalimis, kurios ne mažiau svarbios mūsų šalies saugumui nei JAV.
Priklauso nuo to, kaip interpretuoti tą "ne mažiau svarbios". Nes tokia Rusija yra "ne mažiau", o netgi "daug daugiau svarbi" mūsų saugumui, negu JAV, žiūrint plačiąja prasme.
Tik jei interpretuoti tą "ne mažiau" siauresne prasme, tai Vakarų Europa yra tikrai mažiau svarbi mūsų saugumui negu JAV. Jei tiksliau - apart deklaracijų kol kas aš nelabai įžiūri kažką tokio, ką būtų galima laikyti realiu veiksniu užtikrinančiu Lietuvos saugumą. Europinis karinis bendradarbiavimas ne NATO rėmuose (kur, žinia, JAV yra pagrindinis veikėjas) susiveda daugiau mažiau į šnipštą. Vieninga Europos energetinio saugumo sistema irgi kol kas tik gražių blevyzgų lygyje.
Ar tai gali keistis? Teorinis potencialas yra, bet praktiškai Europos valstybių pozicijos dažnai per daug skiriasi ir jos per daug linkusios ignoruoti kitų Europos valstybių susirūpinimą.

Kai kurie politikai ir apžvalgininkai linkę abejoti Prancūzijos ir Vokietijos geranoriškumu Baltijos šalių atžvilgiu, tačiau jie tarsi nesupranta arba nenori suprasti, jog vien tik JAV niekados nesugebės garantuoti Lietuvos saugumo. Juk bet kokia NATO karinė operacija Baltijos regione negali apsieiti be Vakarų Europoje esančios Aljanso infrastruktūros.
1. Abejonės prancūzų ir vokiečių geranoriškumu nėra laužtos iš piršto - jos turi labai aiškų pagrindą.
2. Taip, JAV nesugebės garantuoti Lietuvos saugumo. Dėl šito aš iš esmės sutinku. Juo labiau, to nesugebės garantuoti Europos šalys. Ir tikrai niekas to nesugebės, kol tai netaps mūsų pačių realiu interesu. Realiu interesu, norėtųsi pabrėžti, o ne vien blevyzgomis. Bet čia tema atskiram ir labai ilgam pokalbiui...
3. Infrastruktūros reikia, sakote? Infrastruktūra žinoma gerai, bet tai tik indas, kurį reikia kažkuo pripildyt.

Iš tiesų tokie gynybinio pobūdžio mokymai buvo surengti dar pernai, tačiau jų „taikiniu“ nebuvo pasirinkta jokia konkreti šalis. Beje, kad per daug nesusireikšmintume, verta prisiminti, jog Baltarusija dar ribojasi ir su Lenkija, Latvija bei Ukraina.
Čia reikia pastebėti:
1. Lenkijos padėtis kardinaliai skiriasi. Neverta net pradėt kalbėt.
2. Atskiros Latvijos nėra - kariniu "potencialaus priešininko" požiūriu Baltijos šalys vertintinos kaip vienas taikinys.
3. Tai, kad mokymai vyksta ties Ukraina mūsų guost neturėtų. Nes jei būtų dėl vienų ar kitų priežasčių nuspręsta "padaryti tvarką" Ukrainoj, tai reikštų, kad Lietuvai jau per vėlu rūpintis savo saugumu... nors kaip aš tą Lietuvą pažįstu, net jei taip ir nutiktų, mes ir toliau apsimestume kad nematome, kas vyksta ir ką tai reiškia mums.

Nesutinku ir su Rusijos bei Baltarusijos suplakimu į vieną priešišką visumą. Tai – dvi skirtingos valstybės su skirtingais požiūriais ir reikmėmis. <...> Taigi pastaruoju metu Baltarusijos-Rusijos draugystė yra gerokai atvėsus, o Minskas dairosi Vakarų link. Tad pasinaudokime šia proga, o ne ieškokime priešų.
Nominaliai tai dvi skirtingos valstybės. O jei ne vien į pavadinimus žiūrint, tai Baltarusiją aš išvis nežinau kaip vertint. Aišku, kad ji bando daryti būtent tai, kas siūloma Lietuvai - "eiti savo keliu" tarp rytų ir vakarų (nors akivaizdu, į kurią pusę ji labiau pasvirus eina).
Ir taip, daugiau mažiau akivaizdu, kad pati Baltarusija šiuo metu mums realaus pavojaus nekelia (imho bent kol batka valdžioj), bet naivu manyti, kad Rusija, turėdama norą, nesugebėtų visko pakeisti sau naudinga linkme per keletą metelių. Todėl tai, apie ką mes kalbam šiandien, po penkerių metų gali imt ir atrodyti juokinga. Va tai mane ir neramina.
O tai, kad Minskas "dairosi" nieko perdaug nereiškia, nes svarbu juk ne kad jis aplink dairosi (tą daro kiekviena valstybė), o kur eina ir ką daro. O mokymus karinius jis rengia ne kartu su Lietuva. Ir prieš juos kažkoks vienas (ar net dvidešimt vienas) tanklaivis su nafta labai jau nublanksta.
Žinoma, reikia stengtis gerint santykius su Baltarusija, bet nelabai matau pagrindo apsimetinėti, kad nėra taip kaip yra. O yra taip, kad Baltarusija yra Rusijos įtakoje.
Turint tai omenyje, noriu pabrėžti, jog „trečiasis kelias“ – tai ne tiltas į niekur, o tiltas į racionalią ir daugialypę politiką, kuri suderina valstybinius principus bei vertybes su interesais. Čia nekalbu apie Lietuvos neutralitetą, bet apie tam tikrą pamatinę nuostatą, atmetančią iš anksto nustatytas primityvias kategorijas, kurios automatiškai pateikia ganėtinai tiesmukus ir dažnai neteisingus atsakymus.
Kaip jau sakiau. Ta kažkokia "racionali ir daugialypė politika, kuri suderina valstybinius principus bei vertybes su interesais" skamba nuostabiai gražiai. Ir visi tam pritartų - įskaitant mane.
Bėda tik ta, kad mes jos negalime vykdyti apsimesdami, kad realybė neegzistuoja. Ir būtent dėka tos realybės, kurioje Lietuva įstrigus tarsi briedis pelkėje, ir atsiranda tos vadinamosios "kategorijos", kurios, kiek suprantu, iš Tokijaus žiūrint atrodo primityvios...

2010-09-24

International law and expanding bullets: revisited

SayUncle linked to my post on expanding bullets and international law. There were two replys, to which I would have liked to reply, but it seems I noticed them to late and comment option for that post is already disabled... So I'll adres it here.

Matt Groom wrote:
There is no such thing as “International Law”. People use that phrase out of ignorance or a wistful fancy for a totalitarian one world government. Laws that are obseved in much of the world as “International Law” are those laws which are
enforced, either economically or militarily, by a majority of powerful and influential nations, but they have no legitimate authority to enforce any law that is not passed by an individual state’s legitimate government and it’s people.
Yes and no.
Yes, I agree, that international law for the most part is a fiction and some times it is absolutely unenforceable...

But to say, that people who are using the term wish for totalitarian one world government is nonsense... or would you claim that people who use phrase "national law" are wishing for national totalitarian government???...

Jeff the Baptist wrote:
“5. Bullets (M193 and M855) used in 5.56×45mm NATO caliber guns (which are standart in the NATO countries) do fragment on hiting the target (they are intended to fragment).”

This is not true. They do fragment, but they were not intended to fragment. The M193 lucked into that behavior. The M855’s design is built around penetrating helmets not fragmenting which is why it’s fragmentation is so inconsistent and yaw dependent.

This is important because when you talk to people from the European defense complex, and I have, they get to be big sticklers on this subject. They have to talk around the M855’s fragmentation behavior using euphemisms like spall or core separation to keep their nation’s lawyers off their backs.
"The M193 lucked into that behavior"?
Well, I don't quite believe in such "luck"... You put such a heavy cannelure (which almost pierces the jacket) in the bullet that it will certainly split in two and fragment when going through flesh and then call it "luck"? 7.62x51mm had a cannelure but not as "overemphasized" as 5.56mm M193 and those bullets did not fragment...
Or compare construction of M193* to the 5N7 (5.45x39mm). 5N7 is intended to "agresively" yaw on impact - because of that it has hollow cavity in the nose. M193 (correct me if I'm wrong) has pretty much typical FMJ construction, which would probably somewhat yaw but would not fragment if not for that that canelure.
You consider this "just an accident"? Blind luck?
I really really really doubt it. Yes, obviously, no government would ever publicly declare that bullet fragmentation is intended, but that does not mean it is totally "lucking into"...

But even if you consider fragmentation just "blind luck", still, my analysis remains intact:
Declaration III of Hague 1899 says nothing about bullet design intentions - it deals with effects whether they are intended or not ("abstain from the use of bullets which expand or flatten easily in the human body").
Anex of Hague IV 1907 talks about intentions ("calculated to cause"), but I still don't think that designing bullet to fragment could be considered "calculated to cause unnecessary suffering"**...

Then again - that's just my (probably somewhat competent as I graduated in international and European Union law) opinion (your's may differ), but if there were absolute answers, there would be no need to "talk around the M855’s fragmentation behavior using euphemisms"...

“7. Declaration is binding only in the time of war – not in the time of peace.”

Yes but in practice no one does this. You don’t equip your army for peacetime, you equip them for wartime. Militaries will rarely want to complicate their logistics by adding additional line items they can’t use in a war.

The Hague Accords are also a very long-standing international agreement. Even though you can equip your troops with better ammo against some opponents, doing so has a barbaric connotation in large parts of the world dedicated to political correctness.
I fully agree. I did not try to imply something other.

But... as I understand you are probably unaware of the fact, that in Europe Hague conventions are quite frequently used as a base for the argument why hollowpoint ammunition should be banned from self defence handguns (along the lines "if it's banned for war it should be banned for peace").
In Lithuania, where I am coming from, you can use hollowpoint handgun ammunition for sport, but NOT for self defence.
I think you would agree with me, that:
1. This is absurd;
2. Hague conventions have nothing to do with that.

_______________________
* And yes, when you try to improve armor piercing capabilities of the bullet it is just normal that you loose some fragmentation, so there are no surprises with M855.
** That is, bearing in mind the caliber of said bullet which is basically the same as 22lr...
Buvau vakar vakare "Prie Parlamento" ir vienoje šalutinių gatvelių pastačiau savo motociklą. Pastačiau tvarkingai gatvės pakraštyje tarpe tarp dviejų automobilių. Neįspraudžiau - tarpas buvo nepakankamai didelis normaliam automobiliui, bet koks Smart'as būtų į jį tilpęs (nosim į šaligatvį), tai ir motociklas aišku tilpo ir dar vietos šonuose liko.

Paskui ~ pusę 10 reikia jau važiuot namo, prieinu prie motociklo ir matau kad jis... aplaužytas :(
Nulaužtas pakojis, suskaldytos plastmasės ir posūkis, nulaužta (visiškai pilnai) sankabos rankenėlė.
Pirmu momentu pagalvojau, kad kažkokie debilai vandalai pasidarbavo, bet įdėmiau apžiūrėjus paaiškėjo, kad tiesiog motociklas buvęs nugriautas - įtariu, kad kažkas važiuodamas atbulas (ir nesinaudodamas veidrodėliais, nes stovėjo taip, kad pro juos matytųsi) nugriovė, paskui pastatė atgal ir pabėgo...Iš viso to dvi mintys:

1. Dabar manau daugiau mažiau aišku, kodėl motociklininkai motociklus paprastai kur nors taip, kad niekam netrukdytų, tačiau dažniausiai ant šaligatvio, o ne ant gatvės? :)

2. Tas žmogus, kuris nugriovė ir pabėgo žinoma negeras žmogus... A-ne?
Bet paskui imi ir pagalvoji, kad ir pats esi panašiai pasielgęs: kažkada prieš kokius 10 metų esu supainiojęs pirma bėgį su atbuliniu ir įvažiavęs į kita mašiną, o paskui pasiplovęs... Žinoma galiu teisintis, kad ta mašina jau seniena buvo ir nemanau, kad tas šeimininkas ten tą sulankstymą išvis betaisęs būtų, bet... bet bet...

Tas matyt kažką sako apie mus, kad sau (už mūsų padarytus negerus darbus) mes gerokai atlaidesni negu kitiems?

2010-09-21

Mistinis CŽV kalėjimas :/

Labiausiai man šiaip keista šitoj visoj tariamo nelegalaus kalėjimo istorijoj yra tai, kad kai kurie žmonės Seimo komisijos tyrimo išvadą "nėra visiškai jokių duomenų, kad CŽV kalėjimas Lietuvoje buvo" kažkokiu man visiškai nesuvokiamu būdu sugeba suprast kaip "CŽV kalėjimas Lietuvoje buvo"... go figure...


Nūdien va vėlgi...

Pasitikrinkim ar aš teisingai viską supratau:
kažkokia neaiški britų nevyriausybinė "organizacija" pareiškė, kad ji galbūt žino galbūt asmenį, kuris galbūt sakė, kad galbūt palestinietis galbūt teroristas galbūt buvo kalinamas galbūt CŽV galbūt nelegaliame kalėjime, kuris galbūt buvo Lietuvoje.

Ir dabar šiuo "pagrindu" prokuratūra turėtų imtis kažkokių veiksmų????? Tikrai???

Nieks apart manęs čia neižiūri jokios problemos? Pvz. tokios nedidelės, kad visame tame "marmale" jokios informacijos nėra išvis išskyrus vieno asmens pavardę, kurio netgi apklaust galimybės nėra ir vargu ar bus. Ko šiuo atveju įmanoma tikėtis iš prokuratūros? :/V.Laučius matyt teisus, kad mes Lietuvoj mėgstam spardyt patys save. Tik kažkaip man atrodo, kad į galvą, o ne į kepenis...


Tai tiek.

2010-09-17

There. I fixed it.

Mėgstu paskaitinėti žinių tinklapių nuomonių skiltis. Jos man dažnai gerokai įdomesnės negu žinios, kadangi pastarosios neretai pateikiamos tendencingai ir iškraipytai. Žmogaus nuomonė, gi, iš anksto aišku, kad bus subejtyvi, vadinasi ir tendencinga. Bet šiuo atveju tai yra tai, ko tu tikiesi. O kitų žmonių nuomonės paskaitymas leidžia pasitikrinti ir pačiam savo nuomonę.

Taigi...


Beskaitinėdamas balsas.lt užklydau "ant" Vladimiro Troščenkos pasisakymo "Beždžionių planeta" ir... norėdamas pagelbėti tingintiems skaityti straipsnį nuorodoje, pateikiu detalų V. Troščenkos rašinio "Beždžionių planeta" atpasakojimą:

Kas netiki mano dievu, tas beždžionė.
There, I fixed it, kaip ten sakoma...
T.y. žmogus išvedžiojo tris puslapius, samprotavo apie universitetus, Volterą ir dar belenką tik tam, kad galutiniame rezultate viskas susivestų į šią "iškilią" mintį.


Kadangi man tapo įdomu, o kas gi čia tas iškilus mąstytojas, tai pagooglinau. Ir atradau jo blogą. Pasiskaitinėjau probėgšmiais... Na, ką aš galiu pasakyt: ne, ta rašliava balsas.lt nebuvo atsitiktinis atvejis.
Jei atvirai, aš visad įsivaizdavau, kad Lietuvoje net religingi žmonės labiau pajėgūs bendrauti su sveiku protu, logika ir kritiniu mąstymu negu JAV... Bet va imi paskui ir randi Kent'o Hovind'o jaunos žemės krecionistinius kliedesius išdėstytus lietuviškai (ir pasaldintus ad hitlerum :DDD).

Ir šiaip ten "yra ką paskaityti"... pvz. kokia gi ta tikroji Lietuvos istorija :) Čia man labiausiai patinka tas faktas, kad Troščenka tuose savo rašiniuose verkauja apie tai, kokie lietuviai stabmeldžiai* ir kokias mes bėdas dėl to turim, bet visai ignoruoja tą faktą, kad tie lietuviai kurie dalyvavo Žalgirio mūšyje šiaip jau irgi laaaaaaaaaaaaaabai abejotina, kad buvo itin dideli krikščionys. Tikėtina, kad irgi visai stabmeldžiai buvo. Na taip, Lietuva formaliai pakrikštyta 1387 metais, bet negi kas nors tiki, kad per tuos 33 metus iki Žalgirio mūšio lietuviai išties realiai atsisakė savo senųjų dievų**? Įdomu ar pats Troščenka galėtų patikėt tuo, kad jis pats po 33 metų jau tikės kitais dievais, o ne savo Kristum? Na arba jo vaikai?
Vargu bau.


O galutiniausiai mane "įveikė" postas apie Egipto naujagimius :DDD
Ten irgi begalė nušnekėta ne į tema: ir apie kreditus, ir apie tai, kad išsimokslinimas yra blogis, ir netgi apie tai, kad materialistai "siekdami gerovės, užsidirba sau tik rūpesčius ir problemas, o tikras krikščionis nesirūpindamas gyvena laisvai, turtingai ir prasmingai". Bet į patį klausimą į kurį lygtai ir turėtų atsakyti tas postas "atsakymas" labai trumpas. Ir nelogiškas.
Toks įspūdis, kad Troščenka net nepajėgia suprast paprasto klausimo...
„Kaip galima tikėti tokiu kraugeriu Dievu, kuris lengva ranka išžudė visus Egipto tautos pirmagimius.“

Jau pačioje šioje frazėje yra prieštaravimas. Žmogus teigdamas jog Dievas yra žiaurus, savo teiginį pagrindžia Biblijos faktu, tuo pačiu netiesiogiai patvirtindamas, kad Biblija dėsto tikrus istorinius įvykius. Juk jei Dievo nėra ir Biblija tėra pasaka, tuomet ir Egipto pirmagimių žudynių ne buvo. Tada ir kalbos apie tariamą Dievo žiaurumą neturi jokio pagrindo. Bet štai jeigu Dievas yra ir Jis sukūrė viską, reiškia Jam viskas priklauso, tuomet kur Egipto pirmagimiams (kuriuos pasiėmė Pats Dievas) yra geriau? Egipte - ašarų pakalnėje, ar pas Ji, kur jau nuo pradžios laikų yra
sukurta nauja žemė ir naujas dangus?
Toj frazėj nėra jokio tokio išsigalvoto "prieštaravimo". Klausimas juk ir yra tas, kad jei TU teigi, kad biblija yra tikroviška, jei TU manai, kad ten parašyta gryna tiesa, tai TU ir turi paaiškinti jos keistenybes. Tai NIEKO nepasako apie KITO žmogaus tikėjimą ar netikėjimą biblijos "faktais"...

O paaiškinimas apie tai, kad Egipto naujagimiams geriau pas dievą... net nežinau, kuris žodis tiksliau nusakytų... juokingas?... apgailėtinas?... apgavikiškas?...
Ar iš tų visų 2,476,633++++ žmonių, kuriuos dievas biblijoj nugalabijo, ar bent vienam ta mirtis buvo pateikta kaip malonė, kaip gailestingo dievo malonybiškas vertojo žmogaus pasiėmimas "pas save"? Gali būti, kad aš ir pražiopsojau kažką, bet atsakymas yra "NE". Visi, kuriuos dievas nužudė, buvo nužudyti už bausmę (na arba tiesiog dėl dievo įgeidžių... priklausomai nuo traktavimo). Ir tai kiekvienu atveju pasakoma labai aiškiai - jokių abejonių likti negali. Dėl to ir išsisukinėjimas bei aiškinimas, kad Egipto kūdikiams pas dievą geriau... na, jis gal skambėtų įtikinamai, jei pats dievas jų nebūtų žudęs... arba jei prieš užsiimdamas infanticidu būtų paskelbęs viešai, kad čia jis, vansi, daro jiems didžiulę malonę iš tos gi jau begalinės meilės***... Bet dabar yra aiškiai pasakyta, kad tai buvo bausmė Egiptui... kūdikių skerdynės :/

Arba galima pažvelgt į tai kitaip.
Jei gerb. V.Troščenka išties tuo tiki ką pats dėsto. Išties visiškai, absoliučiai, besąlygiškai tiki tuo, kad tiems kūdikiams geriau pas dievą, tai kodėl jis kaip mylintis**** tėvas nepagelbėja savo vaikams? Kuris mylintis tėvas nesutiks amžinybę kentėti, jei jo vaikai tą amžinybę mėgausis palaima? Kuris, atsakykit man?

__________________
* Pvz. "Lietuvos valdžioje ir viešoje erdvėje dominuoja apykvailiai stabmeldžiai. Kadangi stabmeldžių pati prigimtis sąlygoja autoritetų sekiojimą ir amžiną kopijavimą, jie nieko sukurti nesugeba. Stabmeldžiai ir pagonys pastoviai inkščia ir pergyvena dėl savo padėties visuomenėje, savo rytdienos, ką ės ar ką gers, kokį skudurą užsivilks, ką kriuš ir pan. Tokius apgailėtinus puskvailius ne tik lengva valdyti, bet dar lengviau juos apkvailinti. Vien tik dėl stabmeldžių dominavimo, galinga mūsų protėvių valstybė tapo menku pasiuntinuku ir kojų šluostimo vieta kitoms tautoms ir valstybėms"... etc.
** Aukštuomenė žinoma vaidino tikinčius, bet vaidinti ir būti ne tas pat.

*** Cia sarkazmas, jei kas nesuprato.
**** Suprantu, kad čia mano argumento silpnoji grandis, nes juk akivaizdu krikščionys meilę kažkaip kitaip supranta nei kiti žmonės... nes jie vis be galo kalba apie "meilę artimam savo", bet čia pat apsisukę puola skleisti neapykantą tam pačiam "artimam" ir pasigardžiuodami mėgautis, kad pastarasis degs pragare... hmmm...


2010-09-16

Ekonelogiškas maistas

Važiavau ryte darban ir klausiau LR 1 programos. Kažkokia laida apie ekologinį maistą ėjo. Pati laida be jokių perdėtų atradimų, bet ir be nusišnekėjimų (skirtingai nei kažkurios televizijos čia vis reklamuojama laida kurioje viskas suplakama į krūvą: nitratai, E, genetiskai modifikuoti organizmai... lyg tai būtų tas pat) - pakalbėjo apie tai, kad maistingumas tų ekologiškų produktų niekuo nesisikiria nuo pramoninės gamybos maisto produktų, tik pirmieji galbūt-kažkiektai-nors-nėra-įmanoma-visiškai-vienareikšmiškai-teigti yra kažkiek sveikesni...

Tačiau, kas man vėl eilinį kartą "užkliuvo", tai tas priešpastatymas "ekologiškų" ir "pramoninės gamybos" (suprask - neekologikų) maisto produktų...

Mano galva net perdaug akivaizdu, kad apie jokį priešpastatymą čia net kalba eiti negali - ką visi tie kalbėtojai nutyli (ignoruoja? tiesiog nepajėgia suvokti?) tai vieną labai elementarų dalyką: visos ekologiško maisto lentynos prekybos centruose atsiranda, visos kalbos apie labai ekologišką maistą prasideda, visi ekologinės mitybos specialistai iš pakampių išlenda TIK TADA, kai atsiranda žymus maisto perteklius. Nes kol maisto yra "kaip tik" ar netgi mažiau negu reikia, tol nėra jokių perdėtų rūpinimųsi perdėtu maisto ekologiškumu.
O maisto perteklius atsiranda TIK TADA, kai atsiranda pramoninė to maisto gamyba...

Dėl to ir tas visas ekologiško ir neekologiško maisto priešpastatymas, visas tas vaizdavimas, koks blogis yra tas pramoninės gamybos maistas yra tiesiog kvailystė.

Ekologiškas maistas yra gerai, bet jis išvis egzistuoja tik todėl, kad tas tariamai "neekologiškas" sudaro jam sąlygas egzistuot... Tas "ekologiškas" maistas yra tiesiog pramoninės gamybos maisto tąsa - nuoseklus galimybės rinktis iš atsiradusio pertekliaus rezultatas, - o ne kažkokia priešprieša pramoninės gamybos maistui (kažkoks šio maisto antagonistas)...

2010-09-14

International law and expanding bullets

Anytime there is talk about hollowpoint (expanding) bullets everybody and his grandma is starting to mention "Geneva convention" which supposedly forbids the use of such bullets...
Let's put some things straight:

1. Geneva conventions are important part of humanitarian law, but they are not dealing with the use of bullets.
It's Hague convention of 1899 Declaration III.

2. First and foremost, it should be noted that said Declaration was adopted based on political conjecture (stemming from the development of the so (wrongly) called "dum-dum" bullets) and not on humanitarian grounds.

3. Declaration says: "The Contracting Parties agree to abstain from the use of bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core, or is pierced with incisions".

4. Stricto sensu declaration does not cover use of fragmenting bullets, although (imho) it could be argued, that use of such bullets falls into the scope of the Declaration (at least in spirit) because:
4.1. Declaration makes an appeal to the Declaration of St.Petersburg of 1868 which deems unwanted "employment of arms which uselessly aggravate the sufferings of disabled men, or render their death inevitable".
4.2. Fragmenting bullets before they fragment must deform ("expand or flaten") - there is no other way.

5. Bullets (M193 and M855) used in 5.56x45mm NATO caliber guns (which are standart in the NATO countries) do fragment on hiting the target (they are intended to fragment).

6. Because of that (points 4 and 5), imho, the rules set forth in the Declaration can not be considered part of customary international law (or customs of war) - you can not talk about the existence of the customs when nobody cares for them or acts according to them.

7. Declaration is binding only in the time of war - not in the time of peace.

8. Declaration is binding only for states which are contracting parties of declaration in the armed conflict between them.

9. Points 6 and 7 mean that Declaration has no effect what-so-ever on bullets used for self defence (and counter terrorism or peacekeeping operations).

10. It should be noted, that there is another Hague convention - Hague Convention of 1907. This convention did expand upon original Hague convention. Convention (Hague IV, Anex) inter alia states: "it is especially forbidden -
To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering" (please note, that the wording here is different from the wording used in abovementioned Declaration of St.Petersburg).

11. This rule is considered customary rule of international law.

12. Hague convention of 1907 does not include (verbatim or otherwise) text of the Declarations of the Hague convention of 1899.

13. "Unnecessary suffering" is a term which can not be satisfactory defined. Although from the look at the current state of affairs it seems that aforementioned NATO bullets, i.e. fragmenting bullets and bullets which wound by yawing (rotation) are not considered to be causing "unnecessary suffering"*.

14. Again, as was mentioned when talking about Convention of 1899, all of this is only apliccable to the war. Not peacetime. Not self defence.[edit 20100924] Welcome, visitors from SayUncle :)
Further discussion on this topic can be found here.

__________________
* And I would agree with this assessment:
imho "unnecessary" in this context means "going beyond the sufering which is unavoidable when striving to achieve the goals". Bullets (when used in the war) should be at least effective enough to cause wounds which would remove wounded soldier from the action for a considerable time - 5.56mm diameter bullet which did not expand, fragment or yaw (rotate) would be totally unable to do that. Yes, such bullets would not cause "unnecessary suffering", but would be totally ineffective as a means of war (would not achieve the goals).

2010-09-12

Be komentarų

Jei sąžiningai, tai net nežinau ką komentuot...
Čia turėjo būti reklaminis filmukas "Sveiki atvykę į policinę valstybę"? Aš teisingai supratau?

2010-09-09

"O aš nieko nesuprantu apie oro balionus"

Vakar per kažkurią TV žiūrėjau laidą apie seimanarį Šedžių ir jo tėvą... Šedžius gyrėsi savo turtais. Šiaip isties aš nelabai dalyvavimo tokioje laidoje racionalės (įdomu, yra toks lietuviškas žodis?), kai tu pats savo noru filmuojiesi joje, o paskui joje ant tavęs sh verčia (net jei tam ir yra pagrindas)...

Bet aš ne apie tai. Vienas dalykų, kuriais gyrėsi minėtas Seimo narys, buvo ginklai. Visokie ten medžiokliniai ir kt.

Vienas jų buvo Taurus revolveris. Kaip pats Šedžius sakė superlengvas 38 kalibro (t.y. jei tiksliai .38 Special). Įtariu, kad šitas (arba kažkas panašaus, nes pas Taurus repertuare tų revolverių gyva galybė).

Parodė jis tą ginklą, pasakė, kad skirtas savyginai... bet matyt jautė poreikį pasigirt (tas kaipo ir akivaizdu iš visos laidos). Ir pradėjo kliedėti:
Pareiškė, kad to ginklo labai didelis galingumas (kaip nėra: .38Spl maždaug tokio galingumo kaip 9mm Makarov - o šis kalibrai tikrai nėra priskiriamas prie ypač galingų...). Ir tą galingumą jis išmatavo (pateikė) tonomis į kvadratinį centimetrą (konkretaus dydžio aš žinoma nepamenu). Tą (santykinį dydį) žinoma nėra itin sunku apskaičiuoti, bet aš jau ginklais domiuosi krūvą metų ir dar nesu girdėjęs, kad ginklų (kalibrų) galingumas būtų matuojamas tonomis į kvadratinius centimetrus...
Bet to buvo negana (matyt skambėjo nepakankamai įspudingai ;). Šedžius dar pareiškė, kad vienai tokia kulkai pataikius į galva iš jos (galvos) nieko neliktų. Šitoj vietoj aš net susidomėjau ir ėmiau labai įdėmiai stebeilytis, ką jis ten rankose varto - galbūt tas šovinys užtaisytas ekspansyviomis kulkomis*, netyčia?... Bet ne, tai paprasta apvalianosė apvalkalinė kulka, kuri tikrai nepajėgi ištaškyt galvos į šalis (greičiausiai tiesiog paliktų nedidelę įėjimo skylutę ir kiek didesnę išėjimo... hmmm... jei išvis prasiskverbtų į kaukuolę, o ne nuslystų kampu). Ne tai, kad ekspansinė kulka labai būtų pajėgi iš galvos nieko nepalikti (ar bent jau ne iššauta iš .38Spl revolverio), na, bet tuo atveju tai būtų bent kažkiektai realiau...


Išties, kaip mano draugas Audrius kažkada yra sakęs: "O aš nieko nesuprantu apie oro balionus"...


___________
* kurios, kaip ne kartą minėta, Lietuvoj uždraustos savigynai (kas šiaip kvaila, bet čia atskira tema).

Šuo ant šieno

Yra toks lietuviškas posakis. Reikšmė jo, žinia, yra maždaug tokia "nei pačiam tas dalykas reikalingas, nei jis kitiems duoda".

Akivaizdu, kad panaši situacija ima darytis Vilniuje su automobilių stovėjimo aikštelėmis...

Ne paslaptis, kad Vilniaus centre dirba nemažai žmonių. Taip pat ne paslaptis ir tai, kad dalis jų į darbą kasdien važiuoja automobiliu. Ir, akivaizdu, kad atvažiavus į darbą reikia tą automobilį kažkur pastatyti. Automobilių stovėjimo aikštelėje.

Viena tokia stovėjimo aikštelė yra prie Tymo turgaus. Ji paprasta žvyrinė, be jokios asfaltinės dangos. Ilgą laiką tai buvo vos ne vienintelė nemokama automobilių stovėjimo aikštelė Vilniaus centre. Sunku iš akies spręsti, kiek būtent ten automobilių telpa, bet mano primetimais tikrai virš 150.

Taigi. Kaip minėta ji buvo nemokama. Iki šios vasaros. Ir kol ji buvo nemokama dienomis ji būdavo sausakimša - darbo metu joje visos vietos būdavo užimtos.

Akivaizdu, kad kažkam tai nedavė ramybės. Užgavo, tskant, godumo stygą. Kaip čia taip - tiek automobilių kasdien statoma - oho, kiek būtų galima uždirbti!
Ir padarė tą aikštelę mokama.

Kaip minėjau, joje telpa tikrai matyt daugiau nei 150 automobilių. O kiek jų ten stovi dabar, kai ji mokama? Kadangi aš eidamas pasivaikščiot per pietų pertrauką retkarčiais prasuku ir pro ten, tai galiu paliudyti, kad daugiausia, kiek tų esu matęs tų automobilių ten stovinčių yra 12. Dvylika. Pvz. užvakar kai ėjau pro šalį, jų buvo 8. Aikštelėje, kurioje tilptų 150+. Todėl, kad kažkam sugrojo godumas. O juk tie visi žmonės, kurie atvažiuoja kasdien į darbą tuos automobilius vis tik kažkur turi pastatyti...

Analogiška situacija ir su Upės gatve (ji eina palei Nerį ties Universaline parduotuve). Automobilių statymas ten irgi ligšiol buvęs nemokamu staiga patapo mokamu. Ir ten irgi situacija analogiška - jei anksčiau ten darbo metu stovėdavo daugybė automobilių, tai dabar tik vienas kitas...

Sukėlė daugybei žmonių begalę nepatogumų ir problemų. O naudos iš to? Keli šimtai litų į mėnesį?


Šuo ant šieno. Nekitaip.

2010-09-08

Nežinių radijas

Jau bėdavojau apie tai, kad bala žino, kas ten su tuo "Žinių" radijum vyksta...

Bet akivaizdu, kad jau atėjo laikas tam radijui keisti pavadinimą. Nes jis kuo toliau, tuo labiau tolsta nuo nuo žinių ir keliauja link šiaip plepalų. Vakar laida "Radijo enciklopedija" buvo skirta... (dėmesio!)... homeopatijai!

Tas savaime žinoma nebūtų nieko nuostabaus. Žinias galima pateikti apie bet kokius prietarus, apie bet kokį sukčiavimą ir bet kokį šarlatanizmą. Bet tada reiktų tą ir įvardinti. O dabar per visą laidą buvo pasakojama apie homeopatiją, jos istoriją, apie tai, kaip ten viskas ja gydoma ir "kuo labiau skiedi, tuo stipriau veikia", bet nei karto nebuvo pasakyta, kad ne tik kad nėra jokių mokslinių įrodymų pagrindžiančių tą "švęsto vandens" terapiją, bet kad tai netgi teoriškai išvis negali būti.


Akivaizdu, nors ir gaila, kad tas radijas jau visiškai nusivažiavo... :(

2010-09-06

Donskis. Klausinėja...

L.Donskis pažėrė klausimų. Apie pažymas. Daug.

Tik po tų jo klausimų man kilo vienas klausimas: kokių galų jis uždavinėja tuos klausimus, jei, panašu, jis pats sau jau visus atsakymus žino?

Kaip ten buvo tas klasikinis pavyzdys*?
"Jūs už mirties bausmę?"
"Prieš."
"Nejaugi Jūs nemanot, kad žmogus, nužudęs ir prieš mirtį žiauriai nukankinęs <šitoje vietoje įsirašome dar visokių kraupybių eilę> yra vertas mirties???"
":( ..."

Panašiai ir Donskiu. Klausimus tai jis uždavinėja. Bet tikri atsakymai jam nelabai terūpi...
Ar kas nors patikėtų, kad Donskis pakeistų savo nuomonę gavęs tą jau taip trokštamą tiesą, jei ta jam nelabai "patiktų"?
Na, kad ir ta be galo Donskio kultivuojama Pociūno istorija. Ir tas vadinamasis "makabriškas šmeižimas". Kažkoks prokuroras užsiminė, kad viena iš darbinių versijų yra ta, kad Pociūnas šlapinosi pro langą ir iškrito. Imho prokurorui reikėjo šiuo atveju patylėt (bet vėlgi... jis pakliuvo į spastus, nes kai prokurorai tyli, tai žiniasklaida jais skundžiasi ir drabsto purvais, kad šie atseit nieko nedaro ir nieko nesugeba išsiaiškint), bet jis tiesiog pasakė, kad yra ir tokia versija - ant palangės ir ant žemės po langu atsitikimo (nusikaltimo?) vietoje buvo rasta šlapimo. Tai buvo tik viena darbinė versija.
Bet. Klausimas toks.
Jei tarkim būtų be jokių abejonių įrodyta, kad būtent taip viskas ir įvyko - ar Donskis pakeistų savo nuomonę? Ar pakeistų. Juk kiekvienam yra akivaizdu (įtariu net ir pačiam Donskiui), kad ne. O jei ne - tai kam tada uždavinėt klausimus į kuriuos nenori žinoti atsakymų?Arba kita gili Donskio mintis apie tai, kad "didžiausią demokratinį legitimumą turinti Lietuvos politinė institucija" gali įsigeist bet kada bet ko ir jai viskas turi būti paduota ant lėkštutės mėlynu krašteliu.

Įdomu juk. Lietuvoje yra ne tik minėta "institucija", bet dar ir įstatymai. Ir pastarieji yra aukščiau už visokias "institucijas" - jei jie draudžia pateikinėti slaptą informaciją belenkam - tai ta informacija ir nepateikinėjama. Taškas. Čia nėr ko putotis ar piktintis. Pakeitė Seimas tuos įstatymus** - ir gavo tas pažymas. Kur čia tame kažkieno kito kaltė, kad pats Seimas sh mala? Pamenu dargi, kaip prieš metus-pusantrų kažkuris Seimo narys (?berods Razma, bet gal ir klystu?) piktinosi tuo, kad VSD nepateikia pažymų remdamiesi įstatymu "ką jie čia man į tą įstatymą baksnoja - tai jei įstatymai neleidžia, tai tegul patys ir pateikia reikiamus įstatymo pakeitimus, kad mes galėtumėm gauti pažymas"***. Ką čia bekomentuosi.

Kitas dalykas tai tas "legitimumas". Gražus žodis. Deja jis iš esmės reiškia tik tiek, kad Seimas yra išrinktas. Demokratiniuose rinkimuose žinoma. Bet tai ir tiek. O ko ten į jį pririnkta - visai atskiras klausimas. Ir taip pat visai atskiras klausimas kur ir pas ką nuplauktų slapta informacija jei ji kiekvieną kartą kokiam nors seimanariui įsigeidus jam būtų pateikinėjama.

O vat norintys patekt i VSD žmonės yra tikrinami. Ar patikimi. Skirtingai nuo Seimo. Ir kažkaip įtariu, kad tik labai mažytė dalis Seimo narių panorėję įsidarbinti Saugumo departamente būtų pripažinti tinkamais. Na taip, jie nerinkti. Bet labai abejoju ar tai reiškia, kad jie "blogesni" nei Seimo nariai. Netgi spėčiau, kad yra būtent priešingai.


Tai gal ir nereiktų mosuoti tuo "demokratiniu legitimumu" tarsi vėliava kiekviena netinkama proga?


_______________________________
* Manrods aš jau netgi esu rašęs apie jį šiame bloge.
** Kas vėlgi imho yra ydinga dėl kažkokių Seimo užgaidų gauti vieną ar kitą popieriuką keitalioti visą sistemą... bet tai juk ne pirmas kartas.
*** Nepažodžiui, bet mintis ta.

2010-08-25

Standartų reikalai, arba kodėl Vytautas Liutkus naivus

Šiaip V.Laučius man kelia dvilypus jausmus. Jo mintys dažnai gan tikslios, bet jos išdėstomos taip pagiežingai... atrodo, kad jį vaikystėj pionieriai sumušę būtų...

Bet va atrodo, eiliniu savo rašiniu jis užgavo jautrią kairiųjų pažiūrų jaunuolio širdį. Taip, kad pastarasis net nepatingėjo parašyti viešą atsakymą. Gražu žinoma... savo ideologiją gint matyt reikia. Bet jei išties tai yra ta jaunoji kairė, tai ji stipriai naivi (nors ir kaltina naivumu kitus).

Tokiu atveju norėčiau paklausti – kokia autoriaus pozicija tokių žinomų asmenų kaip Slavojus Žižekas ar Noamas Chomskis atžvilgiu? Kam teko domėtis, jų argumentai beveik identiški tiem, kuriuos naudoja „tik ką išsilukštenęs jauniklis“. Ar tiesiog visi kairieji, nesvarbu koks jų amžius, yra naivaus vaikiško mąstymo žmonės?
Aš žinoma negaliu atsakyti už V.Laučių, bet kažko man atrodo, kad jis būtent tai ir akcentuoja, kad yra gan nemažas skirtumas tarp paties Chomskio ir jaunuolio ką tik perskaičiusio kokią Chomskio knygelę. Tsakant quod licet jovi, non licet bovi...

Tai yra tipiškas dešiniųjų pažiūrų asmenų teiginys. Galiu nuraminti, kad kairei visa tai tikrai nėra nesvarbu. Paimkime, pavyzdžiui, karą Afganistane. Be abejo, žmogaus teisių padėtis šioje šalyje yra labai bloga ir žiauri. Tačiau tai nėra vienintelė tokia baisi vieta pasaulyje. Kodėl JAV ir NATO nesikiša Saudo Arabijoje, kur moterų teisės taip pat yra apgailėtinos? Kodėl Vašingtonas, kuris skelbiasi kovojantis už demokratiją, remia jam draugiškus diktatorius (Saudo Arabija, Egiptas, Čilė), ir tuo pat metu nesiskaito su demokratiškai išrinktais vadovais (Hugo Chavezas)? Štai kokius klausimus kelia kairieji.
O tai yra tipiškas kairiųjų pažiurų asmenų išsisukimas nuo atsakymo. Visa jo išverstakailiškumą yra pademonstravęs Ch.Hitchensas kažkurioje savo polemikoje (youtubej yra, bet labai jau tingiu ieškot)...
Bet Hitch'o argumento esmė paprasta: o tai ką siūlot? Atlikt invaziją Saudo Arabijoj, Egipte, Čilėj, Irane, Somalyje, dar-ten-kažkur?
Ir čia mūsų jaunasis kairuolis trauktųsi atatupstas - ne, ką jūs, kaip gi taip nežmoniškai galima... Juk jis kaip tik ir turėjo omenyje, kad nereikėjo kištis Afganistane. Reikėjo leisti toliau siautėt talibams. Tai gerbiamasai pone V.Liutkau ir nereik vyniot visko į skambius žodžius, reikia sakyt tiesiai: "Aš už tai, kad skerdynės ir moterų žeminimas būtų tesiami", nes juk būtent tai Jūs turite omeniu...

Taip pat tik visiški neišmanėliai gali tikėtis, kad karinė intervencija galėtų išspręsti tokią problemą, kaip žmogaus teisės. Juk čia ne vyriausybės, o visuomenės problema. Karinės priemonės nepadarytų lietuvių labiau tolerantiškų homoseksualams ar kitataučiams, tai taip pat ir NATO negali pakeisti Afganistano visuomenės požiūrio į moteris.
Aš tai drįsčiau teigt, kad reikia būt labai jau dideliu neišmanėliu, kad teigti, jog žmogaus teisių pažeidimai nesusiję su vyriausybe... Jei pažiūrėsim į pačius "įspudingiausius" žmogaus teisių pažeidimų pavyzdžius, tai visais atvejais vyriausybės vaidmuo buvo "gan reikšmingas". Ir nenuostabu - visuomenė žinoma esminis "subjektas" šiam reikale, bet ji yra amorfiška, o ją formuojantis ir nukreipiantis veiksnys ir yra ne kas kita, o valdžia (vyriausybė). Afganistano visuomenės požiūris į moteris netgi gan žymiai skyrėsi tam "ikiokupaciniam" Afganistane: šiaurinio aljanso valdomose teritorijose jų padėtis buvo nepalyginamai geresne nei talibų valdomose... irgi ne be valdžios pagalbos.
Taip, NATO gal ir negali pakeisti Afganistano visuomenės požiūrio į moteris (ji to ir nesiekia, kiek žinau), bet... jei ji būtų veikus, gal ji būtų galėjus pvz. sustabdyti genocidą Ruandoje? Ar bent sušvelnint pasekmes? Buvo verta bent bandyt. 800000 lavonų labai jau didelė krūva gaunas.

Taigi, kaip matome, akivaizdžiai yra taikomi dvigubi standartai.
Dviem skirtingiems atvejams taikyti skirtingus standartus nėra "dvigubi standartai"...

Pasakysite – terorizmas? Tačiau faktas yra tai, kad su Islamu ar bet kokia religija apskritai yra susijusios mažiau nei pusė visų pasaulio teroristinių organizacijų. Tad kodėl egzistuoja šis dirbtinai sukurtas ryšys tarp Islamo ir terorizmo?
Suprantu, kad R.Pape (nes kiek suprantu būtent juo šiame drąsiame teiginyje yra remiamasi) labai labai labai stipriai užmerkia akis ir iš visų jėgų stengiasi nematyti islamo vaidmens islamiškajam terorizme, na bet gal gerbiamajam istorijos studentui ir jo, kaip ir Chomskio pasisakymų nereikėtų priimti jau visai taip nekritiškai. Pvz. kad ir toks "niuansėlis": savižudybių terorizmo taktika "sekuliariam" terorizmui nepalyginamai mažiau būdinga nei islamiškajam... Kodėl? Ar tikrai visiškai jokio faktoriaus nevaidina religija? Įsitikinimai apie tiesioginį kankinių kelią į dangų? Ir ten laukiančias krūvas nekaltų mergelių? Tai tikrai "negroja"?

Terorizmas apima visas religijas, visas rases, ir visas ideologijas. Ir tai nėra vien tik Islamo reikalas.
Na taip. Džainistai teroristai yra patys baisiausi. Ane?

Štai tokio kritinio mastymo, mano manymu, ir trūksta dešiniesiems. Arba tiksliau, toks kritiškas požiūris yra susiejamas su vaikišku naivumu. Juk tai, ką daro vakarai yra gerai ir tik gerai, ir jie žino geriausiai koks turi būti pasaulis.
Tokias pačias idėjas apie „neklystamumą“ ir kilnų tikslą galima rasti ir nacių
archyvuose...
O! Nacių korta!
Negi reikia komentuot? :)

O tiesiog užduosiu klausimą iš istorijos: kuri valstybė vienintelė pasaulyje yra panaudojusi atominę bombą?

Tad kodėl Iranas yra didesnė branduolinė grėsmė nei JAV? Esmė, turbūt yra tai, kur yra nukreiptos raketos. Tobulas pasaulis būtų pasiektas jei atominį ginklą turėtų tik Vakarai – jeigu jau būtų jis panaudotas, tai bent ne ant „mūsų“ civilizacijos galvos. Vėlgi, dvigubi standartai.
Kaip jau nekart esu sakęs... kam kalbėt apie tai, ko neišmanai. Kai metamas argumentas "o JAV panaudojo atomininį ginklą" tai jau galima iš anksto tikėtis, kad žmogus apie tai nieko nežino. Nes tie, kas truputėlį bent jau domėjęsi atominiu bombardavimu elgiasi su šiuo argumentu daug atsargiau... Aš kaip tik visai nesenai rašiau ką apie tai manau, ir, kaip rašiau, atominis bombardavimas pagal savo žalą iš esmės nebuvo nieko naujo (Tokijuj įprastais metodais buvo padaryta didesnė žala) - tai tiesiog buvo efektyvesnių priemonių panaudojimas...
Na o klausimas dėl Irano atominio ginklo... ir dar apeliavimas į dvigubus standartus... tai jau net graudu. Kad ir koks neitin iškilaus proto bebūtų buvęs dėdė Bush'as, tačiau jis niekad nesakė, kad kokią nors valstybę reikia ištrinti iš žemėlapio bei iš istorijos... Na, bet gal Ahmadinejadas tik juokavo? Šmaikštus koks :D
Tikrai jau... dvigubi standartai :)

Išvada: kairieji neneigia blogybių, kurios vyksta ar tai Rusijoje, ar tai Afganistane, ar Šiaurės Korėjoje. Tačiau, jie kelia klausimus - kurių vengia dešinieji – apie dvigubus standartus. Kodėl mes kišamės vienur, o ne kitur? Ar nesame veidmainiai, kuriems žmogaus teisės pradeda rūpėti tik ten, kur turime svarbių interesų? Arba kur yra nežaidžiama pagal „mūsų“, vakarietiškas ir „demokratiškas“ taisykles?
Kaip nekeista, tie įsivaizduojami dešnieji į šiuos klausimus atsakymus žino... tik gal jie per daug akivaizdūs, kad juos perdėtai akcentuot? Taip, kišamasi ten, kur yra interesas kištis, o ne visur kur tik pakliuvo (nes visur kur pakliuvo kištis net JAV neturi resursų). Ir tas yra normalu. Lietuvai rūpi kas vyksta Rusijoj ir Baltarusijoj, nes mes ten turim interesų (ekonominių saugumo etc.) ir mums daug mažiau rupi, kas vyksta Nepale ir Dominikos respublikoj. Būtent - nes interesų mes ten neturim...


Dėl to tos visos kalbos apie tariamus dvigubus standartus tėra tik burnos aušinimas - gal ir gražiai skamba jauniesiems socialistams, bet nesakyčiau, kad yra labai protingas:

Standartai yra skirtingi, nes šalys yra skirtingos.