2010-09-17

There. I fixed it.

Mėgstu paskaitinėti žinių tinklapių nuomonių skiltis. Jos man dažnai gerokai įdomesnės negu žinios, kadangi pastarosios neretai pateikiamos tendencingai ir iškraipytai. Žmogaus nuomonė, gi, iš anksto aišku, kad bus subejtyvi, vadinasi ir tendencinga. Bet šiuo atveju tai yra tai, ko tu tikiesi. O kitų žmonių nuomonės paskaitymas leidžia pasitikrinti ir pačiam savo nuomonę.

Taigi...


Beskaitinėdamas balsas.lt užklydau "ant" Vladimiro Troščenkos pasisakymo "Beždžionių planeta" ir... norėdamas pagelbėti tingintiems skaityti straipsnį nuorodoje, pateikiu detalų V. Troščenkos rašinio "Beždžionių planeta" atpasakojimą:

Kas netiki mano dievu, tas beždžionė.
There, I fixed it, kaip ten sakoma...
T.y. žmogus išvedžiojo tris puslapius, samprotavo apie universitetus, Volterą ir dar belenką tik tam, kad galutiniame rezultate viskas susivestų į šią "iškilią" mintį.


Kadangi man tapo įdomu, o kas gi čia tas iškilus mąstytojas, tai pagooglinau. Ir atradau jo blogą. Pasiskaitinėjau probėgšmiais... Na, ką aš galiu pasakyt: ne, ta rašliava balsas.lt nebuvo atsitiktinis atvejis.
Jei atvirai, aš visad įsivaizdavau, kad Lietuvoje net religingi žmonės labiau pajėgūs bendrauti su sveiku protu, logika ir kritiniu mąstymu negu JAV... Bet va imi paskui ir randi Kent'o Hovind'o jaunos žemės krecionistinius kliedesius išdėstytus lietuviškai (ir pasaldintus ad hitlerum :DDD).

Ir šiaip ten "yra ką paskaityti"... pvz. kokia gi ta tikroji Lietuvos istorija :) Čia man labiausiai patinka tas faktas, kad Troščenka tuose savo rašiniuose verkauja apie tai, kokie lietuviai stabmeldžiai* ir kokias mes bėdas dėl to turim, bet visai ignoruoja tą faktą, kad tie lietuviai kurie dalyvavo Žalgirio mūšyje šiaip jau irgi laaaaaaaaaaaaaabai abejotina, kad buvo itin dideli krikščionys. Tikėtina, kad irgi visai stabmeldžiai buvo. Na taip, Lietuva formaliai pakrikštyta 1387 metais, bet negi kas nors tiki, kad per tuos 33 metus iki Žalgirio mūšio lietuviai išties realiai atsisakė savo senųjų dievų**? Įdomu ar pats Troščenka galėtų patikėt tuo, kad jis pats po 33 metų jau tikės kitais dievais, o ne savo Kristum? Na arba jo vaikai?
Vargu bau.


O galutiniausiai mane "įveikė" postas apie Egipto naujagimius :DDD
Ten irgi begalė nušnekėta ne į tema: ir apie kreditus, ir apie tai, kad išsimokslinimas yra blogis, ir netgi apie tai, kad materialistai "siekdami gerovės, užsidirba sau tik rūpesčius ir problemas, o tikras krikščionis nesirūpindamas gyvena laisvai, turtingai ir prasmingai". Bet į patį klausimą į kurį lygtai ir turėtų atsakyti tas postas "atsakymas" labai trumpas. Ir nelogiškas.
Toks įspūdis, kad Troščenka net nepajėgia suprast paprasto klausimo...
„Kaip galima tikėti tokiu kraugeriu Dievu, kuris lengva ranka išžudė visus Egipto tautos pirmagimius.“

Jau pačioje šioje frazėje yra prieštaravimas. Žmogus teigdamas jog Dievas yra žiaurus, savo teiginį pagrindžia Biblijos faktu, tuo pačiu netiesiogiai patvirtindamas, kad Biblija dėsto tikrus istorinius įvykius. Juk jei Dievo nėra ir Biblija tėra pasaka, tuomet ir Egipto pirmagimių žudynių ne buvo. Tada ir kalbos apie tariamą Dievo žiaurumą neturi jokio pagrindo. Bet štai jeigu Dievas yra ir Jis sukūrė viską, reiškia Jam viskas priklauso, tuomet kur Egipto pirmagimiams (kuriuos pasiėmė Pats Dievas) yra geriau? Egipte - ašarų pakalnėje, ar pas Ji, kur jau nuo pradžios laikų yra
sukurta nauja žemė ir naujas dangus?
Toj frazėj nėra jokio tokio išsigalvoto "prieštaravimo". Klausimas juk ir yra tas, kad jei TU teigi, kad biblija yra tikroviška, jei TU manai, kad ten parašyta gryna tiesa, tai TU ir turi paaiškinti jos keistenybes. Tai NIEKO nepasako apie KITO žmogaus tikėjimą ar netikėjimą biblijos "faktais"...

O paaiškinimas apie tai, kad Egipto naujagimiams geriau pas dievą... net nežinau, kuris žodis tiksliau nusakytų... juokingas?... apgailėtinas?... apgavikiškas?...
Ar iš tų visų 2,476,633++++ žmonių, kuriuos dievas biblijoj nugalabijo, ar bent vienam ta mirtis buvo pateikta kaip malonė, kaip gailestingo dievo malonybiškas vertojo žmogaus pasiėmimas "pas save"? Gali būti, kad aš ir pražiopsojau kažką, bet atsakymas yra "NE". Visi, kuriuos dievas nužudė, buvo nužudyti už bausmę (na arba tiesiog dėl dievo įgeidžių... priklausomai nuo traktavimo). Ir tai kiekvienu atveju pasakoma labai aiškiai - jokių abejonių likti negali. Dėl to ir išsisukinėjimas bei aiškinimas, kad Egipto kūdikiams pas dievą geriau... na, jis gal skambėtų įtikinamai, jei pats dievas jų nebūtų žudęs... arba jei prieš užsiimdamas infanticidu būtų paskelbęs viešai, kad čia jis, vansi, daro jiems didžiulę malonę iš tos gi jau begalinės meilės***... Bet dabar yra aiškiai pasakyta, kad tai buvo bausmė Egiptui... kūdikių skerdynės :/

Arba galima pažvelgt į tai kitaip.
Jei gerb. V.Troščenka išties tuo tiki ką pats dėsto. Išties visiškai, absoliučiai, besąlygiškai tiki tuo, kad tiems kūdikiams geriau pas dievą, tai kodėl jis kaip mylintis**** tėvas nepagelbėja savo vaikams? Kuris mylintis tėvas nesutiks amžinybę kentėti, jei jo vaikai tą amžinybę mėgausis palaima? Kuris, atsakykit man?

__________________
* Pvz. "Lietuvos valdžioje ir viešoje erdvėje dominuoja apykvailiai stabmeldžiai. Kadangi stabmeldžių pati prigimtis sąlygoja autoritetų sekiojimą ir amžiną kopijavimą, jie nieko sukurti nesugeba. Stabmeldžiai ir pagonys pastoviai inkščia ir pergyvena dėl savo padėties visuomenėje, savo rytdienos, ką ės ar ką gers, kokį skudurą užsivilks, ką kriuš ir pan. Tokius apgailėtinus puskvailius ne tik lengva valdyti, bet dar lengviau juos apkvailinti. Vien tik dėl stabmeldžių dominavimo, galinga mūsų protėvių valstybė tapo menku pasiuntinuku ir kojų šluostimo vieta kitoms tautoms ir valstybėms"... etc.
** Aukštuomenė žinoma vaidino tikinčius, bet vaidinti ir būti ne tas pat.

*** Cia sarkazmas, jei kas nesuprato.
**** Suprantu, kad čia mano argumento silpnoji grandis, nes juk akivaizdu krikščionys meilę kažkaip kitaip supranta nei kiti žmonės... nes jie vis be galo kalba apie "meilę artimam savo", bet čia pat apsisukę puola skleisti neapykantą tam pačiam "artimam" ir pasigardžiuodami mėgautis, kad pastarasis degs pragare... hmmm...


2010-09-16

Ekonelogiškas maistas

Važiavau ryte darban ir klausiau LR 1 programos. Kažkokia laida apie ekologinį maistą ėjo. Pati laida be jokių perdėtų atradimų, bet ir be nusišnekėjimų (skirtingai nei kažkurios televizijos čia vis reklamuojama laida kurioje viskas suplakama į krūvą: nitratai, E, genetiskai modifikuoti organizmai... lyg tai būtų tas pat) - pakalbėjo apie tai, kad maistingumas tų ekologiškų produktų niekuo nesisikiria nuo pramoninės gamybos maisto produktų, tik pirmieji galbūt-kažkiektai-nors-nėra-įmanoma-visiškai-vienareikšmiškai-teigti yra kažkiek sveikesni...

Tačiau, kas man vėl eilinį kartą "užkliuvo", tai tas priešpastatymas "ekologiškų" ir "pramoninės gamybos" (suprask - neekologikų) maisto produktų...

Mano galva net perdaug akivaizdu, kad apie jokį priešpastatymą čia net kalba eiti negali - ką visi tie kalbėtojai nutyli (ignoruoja? tiesiog nepajėgia suvokti?) tai vieną labai elementarų dalyką: visos ekologiško maisto lentynos prekybos centruose atsiranda, visos kalbos apie labai ekologišką maistą prasideda, visi ekologinės mitybos specialistai iš pakampių išlenda TIK TADA, kai atsiranda žymus maisto perteklius. Nes kol maisto yra "kaip tik" ar netgi mažiau negu reikia, tol nėra jokių perdėtų rūpinimųsi perdėtu maisto ekologiškumu.
O maisto perteklius atsiranda TIK TADA, kai atsiranda pramoninė to maisto gamyba...

Dėl to ir tas visas ekologiško ir neekologiško maisto priešpastatymas, visas tas vaizdavimas, koks blogis yra tas pramoninės gamybos maistas yra tiesiog kvailystė.

Ekologiškas maistas yra gerai, bet jis išvis egzistuoja tik todėl, kad tas tariamai "neekologiškas" sudaro jam sąlygas egzistuot... Tas "ekologiškas" maistas yra tiesiog pramoninės gamybos maisto tąsa - nuoseklus galimybės rinktis iš atsiradusio pertekliaus rezultatas, - o ne kažkokia priešprieša pramoninės gamybos maistui (kažkoks šio maisto antagonistas)...

2010-09-14

International law and expanding bullets

Anytime there is talk about hollowpoint (expanding) bullets everybody and his grandma is starting to mention "Geneva convention" which supposedly forbids the use of such bullets...
Let's put some things straight:

1. Geneva conventions are important part of humanitarian law, but they are not dealing with the use of bullets.
It's Hague convention of 1899 Declaration III.

2. First and foremost, it should be noted that said Declaration was adopted based on political conjecture (stemming from the development of the so (wrongly) called "dum-dum" bullets) and not on humanitarian grounds.

3. Declaration says: "The Contracting Parties agree to abstain from the use of bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core, or is pierced with incisions".

4. Stricto sensu declaration does not cover use of fragmenting bullets, although (imho) it could be argued, that use of such bullets falls into the scope of the Declaration (at least in spirit) because:
4.1. Declaration makes an appeal to the Declaration of St.Petersburg of 1868 which deems unwanted "employment of arms which uselessly aggravate the sufferings of disabled men, or render their death inevitable".
4.2. Fragmenting bullets before they fragment must deform ("expand or flaten") - there is no other way.

5. Bullets (M193 and M855) used in 5.56x45mm NATO caliber guns (which are standart in the NATO countries) do fragment on hiting the target (they are intended to fragment).

6. Because of that (points 4 and 5), imho, the rules set forth in the Declaration can not be considered part of customary international law (or customs of war) - you can not talk about the existence of the customs when nobody cares for them or acts according to them.

7. Declaration is binding only in the time of war - not in the time of peace.

8. Declaration is binding only for states which are contracting parties of declaration in the armed conflict between them.

9. Points 6 and 7 mean that Declaration has no effect what-so-ever on bullets used for self defence (and counter terrorism or peacekeeping operations).

10. It should be noted, that there is another Hague convention - Hague Convention of 1907. This convention did expand upon original Hague convention. Convention (Hague IV, Anex) inter alia states: "it is especially forbidden -
To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering" (please note, that the wording here is different from the wording used in abovementioned Declaration of St.Petersburg).

11. This rule is considered customary rule of international law.

12. Hague convention of 1907 does not include (verbatim or otherwise) text of the Declarations of the Hague convention of 1899.

13. "Unnecessary suffering" is a term which can not be satisfactory defined. Although from the look at the current state of affairs it seems that aforementioned NATO bullets, i.e. fragmenting bullets and bullets which wound by yawing (rotation) are not considered to be causing "unnecessary suffering"*.

14. Again, as was mentioned when talking about Convention of 1899, all of this is only apliccable to the war. Not peacetime. Not self defence.[edit 20100924] Welcome, visitors from SayUncle :)
Further discussion on this topic can be found here.

__________________
* And I would agree with this assessment:
imho "unnecessary" in this context means "going beyond the sufering which is unavoidable when striving to achieve the goals". Bullets (when used in the war) should be at least effective enough to cause wounds which would remove wounded soldier from the action for a considerable time - 5.56mm diameter bullet which did not expand, fragment or yaw (rotate) would be totally unable to do that. Yes, such bullets would not cause "unnecessary suffering", but would be totally ineffective as a means of war (would not achieve the goals).

2010-09-12

Be komentarų

Jei sąžiningai, tai net nežinau ką komentuot...
Čia turėjo būti reklaminis filmukas "Sveiki atvykę į policinę valstybę"? Aš teisingai supratau?