2010-08-25

Standartų reikalai, arba kodėl Vytautas Liutkus naivus

Šiaip V.Laučius man kelia dvilypus jausmus. Jo mintys dažnai gan tikslios, bet jos išdėstomos taip pagiežingai... atrodo, kad jį vaikystėj pionieriai sumušę būtų...

Bet va atrodo, eiliniu savo rašiniu jis užgavo jautrią kairiųjų pažiūrų jaunuolio širdį. Taip, kad pastarasis net nepatingėjo parašyti viešą atsakymą. Gražu žinoma... savo ideologiją gint matyt reikia. Bet jei išties tai yra ta jaunoji kairė, tai ji stipriai naivi (nors ir kaltina naivumu kitus).

Tokiu atveju norėčiau paklausti – kokia autoriaus pozicija tokių žinomų asmenų kaip Slavojus Žižekas ar Noamas Chomskis atžvilgiu? Kam teko domėtis, jų argumentai beveik identiški tiem, kuriuos naudoja „tik ką išsilukštenęs jauniklis“. Ar tiesiog visi kairieji, nesvarbu koks jų amžius, yra naivaus vaikiško mąstymo žmonės?
Aš žinoma negaliu atsakyti už V.Laučių, bet kažko man atrodo, kad jis būtent tai ir akcentuoja, kad yra gan nemažas skirtumas tarp paties Chomskio ir jaunuolio ką tik perskaičiusio kokią Chomskio knygelę. Tsakant quod licet jovi, non licet bovi...

Tai yra tipiškas dešiniųjų pažiūrų asmenų teiginys. Galiu nuraminti, kad kairei visa tai tikrai nėra nesvarbu. Paimkime, pavyzdžiui, karą Afganistane. Be abejo, žmogaus teisių padėtis šioje šalyje yra labai bloga ir žiauri. Tačiau tai nėra vienintelė tokia baisi vieta pasaulyje. Kodėl JAV ir NATO nesikiša Saudo Arabijoje, kur moterų teisės taip pat yra apgailėtinos? Kodėl Vašingtonas, kuris skelbiasi kovojantis už demokratiją, remia jam draugiškus diktatorius (Saudo Arabija, Egiptas, Čilė), ir tuo pat metu nesiskaito su demokratiškai išrinktais vadovais (Hugo Chavezas)? Štai kokius klausimus kelia kairieji.
O tai yra tipiškas kairiųjų pažiurų asmenų išsisukimas nuo atsakymo. Visa jo išverstakailiškumą yra pademonstravęs Ch.Hitchensas kažkurioje savo polemikoje (youtubej yra, bet labai jau tingiu ieškot)...
Bet Hitch'o argumento esmė paprasta: o tai ką siūlot? Atlikt invaziją Saudo Arabijoj, Egipte, Čilėj, Irane, Somalyje, dar-ten-kažkur?
Ir čia mūsų jaunasis kairuolis trauktųsi atatupstas - ne, ką jūs, kaip gi taip nežmoniškai galima... Juk jis kaip tik ir turėjo omenyje, kad nereikėjo kištis Afganistane. Reikėjo leisti toliau siautėt talibams. Tai gerbiamasai pone V.Liutkau ir nereik vyniot visko į skambius žodžius, reikia sakyt tiesiai: "Aš už tai, kad skerdynės ir moterų žeminimas būtų tesiami", nes juk būtent tai Jūs turite omeniu...

Taip pat tik visiški neišmanėliai gali tikėtis, kad karinė intervencija galėtų išspręsti tokią problemą, kaip žmogaus teisės. Juk čia ne vyriausybės, o visuomenės problema. Karinės priemonės nepadarytų lietuvių labiau tolerantiškų homoseksualams ar kitataučiams, tai taip pat ir NATO negali pakeisti Afganistano visuomenės požiūrio į moteris.
Aš tai drįsčiau teigt, kad reikia būt labai jau dideliu neišmanėliu, kad teigti, jog žmogaus teisių pažeidimai nesusiję su vyriausybe... Jei pažiūrėsim į pačius "įspudingiausius" žmogaus teisių pažeidimų pavyzdžius, tai visais atvejais vyriausybės vaidmuo buvo "gan reikšmingas". Ir nenuostabu - visuomenė žinoma esminis "subjektas" šiam reikale, bet ji yra amorfiška, o ją formuojantis ir nukreipiantis veiksnys ir yra ne kas kita, o valdžia (vyriausybė). Afganistano visuomenės požiūris į moteris netgi gan žymiai skyrėsi tam "ikiokupaciniam" Afganistane: šiaurinio aljanso valdomose teritorijose jų padėtis buvo nepalyginamai geresne nei talibų valdomose... irgi ne be valdžios pagalbos.
Taip, NATO gal ir negali pakeisti Afganistano visuomenės požiūrio į moteris (ji to ir nesiekia, kiek žinau), bet... jei ji būtų veikus, gal ji būtų galėjus pvz. sustabdyti genocidą Ruandoje? Ar bent sušvelnint pasekmes? Buvo verta bent bandyt. 800000 lavonų labai jau didelė krūva gaunas.

Taigi, kaip matome, akivaizdžiai yra taikomi dvigubi standartai.
Dviem skirtingiems atvejams taikyti skirtingus standartus nėra "dvigubi standartai"...

Pasakysite – terorizmas? Tačiau faktas yra tai, kad su Islamu ar bet kokia religija apskritai yra susijusios mažiau nei pusė visų pasaulio teroristinių organizacijų. Tad kodėl egzistuoja šis dirbtinai sukurtas ryšys tarp Islamo ir terorizmo?
Suprantu, kad R.Pape (nes kiek suprantu būtent juo šiame drąsiame teiginyje yra remiamasi) labai labai labai stipriai užmerkia akis ir iš visų jėgų stengiasi nematyti islamo vaidmens islamiškajam terorizme, na bet gal gerbiamajam istorijos studentui ir jo, kaip ir Chomskio pasisakymų nereikėtų priimti jau visai taip nekritiškai. Pvz. kad ir toks "niuansėlis": savižudybių terorizmo taktika "sekuliariam" terorizmui nepalyginamai mažiau būdinga nei islamiškajam... Kodėl? Ar tikrai visiškai jokio faktoriaus nevaidina religija? Įsitikinimai apie tiesioginį kankinių kelią į dangų? Ir ten laukiančias krūvas nekaltų mergelių? Tai tikrai "negroja"?

Terorizmas apima visas religijas, visas rases, ir visas ideologijas. Ir tai nėra vien tik Islamo reikalas.
Na taip. Džainistai teroristai yra patys baisiausi. Ane?

Štai tokio kritinio mastymo, mano manymu, ir trūksta dešiniesiems. Arba tiksliau, toks kritiškas požiūris yra susiejamas su vaikišku naivumu. Juk tai, ką daro vakarai yra gerai ir tik gerai, ir jie žino geriausiai koks turi būti pasaulis.
Tokias pačias idėjas apie „neklystamumą“ ir kilnų tikslą galima rasti ir nacių
archyvuose...
O! Nacių korta!
Negi reikia komentuot? :)

O tiesiog užduosiu klausimą iš istorijos: kuri valstybė vienintelė pasaulyje yra panaudojusi atominę bombą?

Tad kodėl Iranas yra didesnė branduolinė grėsmė nei JAV? Esmė, turbūt yra tai, kur yra nukreiptos raketos. Tobulas pasaulis būtų pasiektas jei atominį ginklą turėtų tik Vakarai – jeigu jau būtų jis panaudotas, tai bent ne ant „mūsų“ civilizacijos galvos. Vėlgi, dvigubi standartai.
Kaip jau nekart esu sakęs... kam kalbėt apie tai, ko neišmanai. Kai metamas argumentas "o JAV panaudojo atomininį ginklą" tai jau galima iš anksto tikėtis, kad žmogus apie tai nieko nežino. Nes tie, kas truputėlį bent jau domėjęsi atominiu bombardavimu elgiasi su šiuo argumentu daug atsargiau... Aš kaip tik visai nesenai rašiau ką apie tai manau, ir, kaip rašiau, atominis bombardavimas pagal savo žalą iš esmės nebuvo nieko naujo (Tokijuj įprastais metodais buvo padaryta didesnė žala) - tai tiesiog buvo efektyvesnių priemonių panaudojimas...
Na o klausimas dėl Irano atominio ginklo... ir dar apeliavimas į dvigubus standartus... tai jau net graudu. Kad ir koks neitin iškilaus proto bebūtų buvęs dėdė Bush'as, tačiau jis niekad nesakė, kad kokią nors valstybę reikia ištrinti iš žemėlapio bei iš istorijos... Na, bet gal Ahmadinejadas tik juokavo? Šmaikštus koks :D
Tikrai jau... dvigubi standartai :)

Išvada: kairieji neneigia blogybių, kurios vyksta ar tai Rusijoje, ar tai Afganistane, ar Šiaurės Korėjoje. Tačiau, jie kelia klausimus - kurių vengia dešinieji – apie dvigubus standartus. Kodėl mes kišamės vienur, o ne kitur? Ar nesame veidmainiai, kuriems žmogaus teisės pradeda rūpėti tik ten, kur turime svarbių interesų? Arba kur yra nežaidžiama pagal „mūsų“, vakarietiškas ir „demokratiškas“ taisykles?
Kaip nekeista, tie įsivaizduojami dešnieji į šiuos klausimus atsakymus žino... tik gal jie per daug akivaizdūs, kad juos perdėtai akcentuot? Taip, kišamasi ten, kur yra interesas kištis, o ne visur kur tik pakliuvo (nes visur kur pakliuvo kištis net JAV neturi resursų). Ir tas yra normalu. Lietuvai rūpi kas vyksta Rusijoj ir Baltarusijoj, nes mes ten turim interesų (ekonominių saugumo etc.) ir mums daug mažiau rupi, kas vyksta Nepale ir Dominikos respublikoj. Būtent - nes interesų mes ten neturim...


Dėl to tos visos kalbos apie tariamus dvigubus standartus tėra tik burnos aušinimas - gal ir gražiai skamba jauniesiems socialistams, bet nesakyčiau, kad yra labai protingas:

Standartai yra skirtingi, nes šalys yra skirtingos.