2010-01-07

Palikim tai eGzpertams... :/

Diskutuojant apie civilinės ginklų apyvartos kontrolę dauguma jos proponentų paprastai pasisako vis tik už tai, kad policija tuos ginklus turėtų... agumentuojant maždaug "palikim tai specialistams"... (kaip nekeista... nes imho tai yra stipriai nenuoseklu. Bet šis postas ne apie tai.)


Taigi... apie tuos gi jau... "specialistus".

Pavasarį (berods) buvo toks "nutikimas", kurį įsivaizadavu, kad esu aprašęs bloge... bet paieškojus paaiškėjo, kad ne (arba jau visai nemoku ieškot)... Prisiminiau jį dabar, nes paaiškėjo, kad tai joks išimtinis atvejis, o matyt "normali praktika"...

O "nutiko" išties nieko ypatingo.
Einu sau Gedimino prospektu sparčiu žingsniu mastydamas apie kažkokius ten reikalus ir staiga matau sau į veidą nutaikytą pistoleto vamzdį (Glock'as, maždaug liemens lygmenį). Dar net dorai nesuvokęs kas vyksta aš intuityviai pritūpiau ir žengiau platų žingsnį į šoną tam, kas pasitraukt iš taikymo linijos.
Skamba žinoma labai dramatiškai :) Bet kai smegenys persijungė iš mastymo apie pašalinius dalykus į tai kas vyksta, suvokiau, kad nieks į mane nesitaiko. Tiesiog pasirodo, kad beeidamas prisivijau pora policininkų, kurie neskubėdami, koja už kojos, slinko gatve (patruliavo). Jiems prie šonų aišku kabėjo kabūros su pistoletais. Ir vieno jų kabūra buvo tiek persukta, kad pistoletas kabojo rankena į viršų... o vamzdis atitinkamai buvo nutaikytas į bet ką, kas eina iš paskos...

Smulkmena sakysit? Jei iš tiesų tai - NE. Ginklas nėra žaislas. Ne, aš negalvoju, kad Glock'as pats ims ir savo nuožiūra iššaus (nepaisant mitologijos ginklai patys nešaudo - tą daro žmonės). Bet toks policininko elgesys parodo požiūrį: pareigūnas, tas tariamas "ekspertas", neprižiūri (nekontroliuoja) savo ginklo ir to pasekoje pažeidžia vieną iš 4 taisyklių.
Pakartosiu dar kartą - aš nemanau, kad šiuo konkrečiu atveju man buvo kilęs koks nors realus pavojus. BET, jei to pareigūno visas elgesys su ginklu ir požiūris į jį yra toks pats atmestinas... na, mano nuomone jam reiktų mažumėle "pakelt kvalifikaciją" (o iki to laiko kol tai įvyks, gal jis geriau pavaikščiotų be pistoleto).

Ir kaip sakiau - praeitą savaitę staiga paaiškėjo, kad tai jokia išimtis, nes vėl pamačiau policininką su taip pat pakabintu pistoletu... (ir tai tikrai kitas policininkas, nes viskas vyko, ne Vilniaus mieste, o rajone).
Panašu į tai, kad tų "ekspertų" niekas tiesiog nemokė elementarių (Keturios jos! Tik keturios! Negu sunku išmokt ir laikytis?????) taisyklių, kaip reikia saugiai elgtis su ginklais.


Na, o paskutinis dalykas paskatinęs mane parašyt šį įrašą buvo kažkurios žinių laidos reportažas apie tai, kad Vilniaus apskrities (berods) policija atliko reidą tikrindama asmenis legaliai turinčius ginklus. Rado berods veik šimta administracinių pažeidimų (daugiausia tai pasibaigę leidimai).
Ir tam reportaže buvo rodomas toks vaizdelis: policininkas (galvos nesimatė, bet su uniforma) paima į rankas ant stalo gulintį Glock'ą ir jį ardo (visiškai normali procedūra pvz. valant ginklą).
Va pvz. filmukas iš jutubės, kaip tai šiaip turėtų būti daroma. Pažiūrėjus šitą filmuką matosi vienas dalykas - asmuo ardantis pistoletą visą laiką itin akcentuoja saugumą - tiek žodžiais, tiek elgesiu. Ypač atkreipčiau dėmesį į tą momentą, kai jis atitraukia spyną per keleta milimetrų ir nuspaudžia spynos užraktus** tam, kad spyną nuimti. Matote, kaip yra laikomas pistoletas? Laikomas taip, kad jokia kūno dalis neišlystų priešais vamzdį (žr. 1 ir 2 taisykles).

Norite spėti, kaip ginklą analogišku atveju laikė policininkas? :) Priešingai! Tą gan sunku nupasakot, bet viena ranka jis laikė pistoletą už rankenos, kita tuo tarpu suėmė ginklą iš priekio (t.y. iš esmės įrėmė pistoleto vamzdį sau į delną, pažeisdamas minėtas 1 ir 2 taisykles), atstumė spyną tuos kelis milimetrus atgal ir nuspaudęs spynos užraktus nuėmė spyną...
Nelabai čia yra ką komentuot... tik norisi pabrėžt, kad čia kalba eina ne apie kokį nors gatvės patrulį, bet apie policijos pareigūną, kurio darbas yra tikrinti kitus asmenis legaliai turinčius ginklą... o jis pats su tuo ginklu tinkamai elgtis nemoka...p.s. Aš pasikartosiu: mano nuomone daugiau ginklų pas "normalius" žmones yra geriau visiems (na, tiems "normaliems žmonėms"). BET, jie turi (privalo) mokėti jais naudotis. Policininkai irgi. Nors norėtųsi, kad jie ypač.

p.p.s. Nesusiję su tema, bet pakeliui: Per LNK dabar kaip tik šiuo metu rodo... hmmm... nesugalvoju kaip čia švelniai pavadint... "laidą" FTB. Ir rodo filmuotą medžiagą iš naujametinės nakties, kur giriasi, kad policija nubaudė kažką už tai, kad priekiniai šoniniai stiklai tamsinti apklijuoti plėvele. Ką ir sakau - kažkam reiktų pakelt kvalifikaciją... jei jau dirbi "darbą", tai gal derėtų kažkiek sekti to darbo "naujoves"... a?

_____________________
* velnias, tikiuosi kad taip vadinasi :))) Visai neišmanau lietuviškų ginklinių terminų - reik gal kokią knygą iš kažkur paraut :)
** vėl rašau ir pats juokiuosi, nes nežinau ar teisingai vadinu :))) Išties reik pasidomėt tais lietuviškais terminais...

2010-01-06

Kodėl jie mano?

Vakar klausiau Žinių radijaus. Kažkokia eilinė laidžiūkštė apie eilinę "kovą"*. Šį kartą su alkoholiu, rūkalais ir narkotikais... Dalyvavo joje žinoma "kovotojai".

Galėčiau daug rašyt apie tai, kaip mane stebina žmonių taip vadinamojo "mastymo" vingiai**, bet manau galima visa tai palikt nuošalyje ir aš tiesiog norėčiau iš jų išgirsti atsakyma į viena fundamentalų pradinį klausimą:


Kodėl jie mano, kad jie turi teisę Man nurodinėti, kaip Man gyventi?


Kodėl jie taip šventai įsitikinę, kad jie išvis tokią teisę turi - nurodinėti kitam žmogui?
Kas jiems ją suteikė?
Iš kur jie ją ėmė?
Kodėl jiems atrodo, kad jie geriau nei aš žino, kas Man yra gerai?
Arba net jei kažkas man ir yra blogai - kodėl jie mano, kad čia jiems spręsti už mane ar aš noriu sau daryti bloga ar ne?
Kodėl jiems atrodo, kad jie gali sau leisti man uždrausti gerti klozetų ploviklį jei aš to užsimanyčiau?
A? Kodėl?

Knaisiojamasi po visokias ten "subtilybes" (t.y. "subtilybes" kabutėse), o šitas esminis klausimas visad pamirštamas. Kažkodėl įsivaizduojama, kad jie tokią teisę tiesiog turi. Ir viskas. O iš kur ji atsiranda ir ar ji išvis yra - tas nesvarbu...

____________________
* Kaskart kai perskaitau eilinį straipsnelį ar išgirstu per radiją ar TV apie kokią nors "kovą" arba "karą" iškart prisimenu seną seną KBH (čia "linksmųjų ir išradingųjų klubas" rusiškai) vaizdelį apie tai, kodėl TSRS problemos su maistu... 'kitur žmonės tiesiog nuima derlių rudenį, o pas mus "kova už derlių"'...
** Pradėt galima, kad ir nuo to, kad kol tie žmonės nesupras skirtumo tarp "(daugiau mažiau) objektyvios informacijos pateikimo" ir propagandos, tai š jiems gausis iš visų jų "siekių"...