2009-11-11

"Krikscioniska" civilizacija

Kas nėra girdėjęs sąvokos "krikščioniškoji civilizacija", pakeliam rankas! Kaip ir tikejausi - tokių nėra :)

Kažkam rimčiau pasidomėjus staiga paaiškėjo (tai ką aš senokai įtariau), kad bažnyčios ar kokių ten krikdemų įvairiausiomis progomis minimas 70-90 proc. Lietuvos gyventojų, kurie tariamai yra krikščionys, skaičius, yra, švelniai tariant, neteisingas (taip kokius keturis kartus (!))...
Kaip sakiau - kadangi aš to lyg ir tikėjausi, tai manes tai nenustebino.

Bet šia proga prisiminiau tą mistinę "krikščioniškąją civilizaciją". Formuluojama tai įvairiai (priklauso nuo konteksto), bet esme išlieka ta pati - (įsi)vaizduojama, kad šiuolaikinės (vakarietiškos, demokratiškos etc) civilizacijos "esmė", "fundamentas" yra krikščionybė; ji yra "moralinis vertybinis pagrindas". Ir t.t. ir pan.
Prieinama net iki teiginių, kad tik dėka krikščionybės mes turim tai, ka turim šiandien, įskaitant mokslą ir pažangą, nes butent dvasininkija buvo labiausiai išsilavinęs visuomenes sluoksnis praktiskai ligi pat naujųjų laikų (na, bent jau iki kokių Gutenbergų) ir bažnyčia viduramžiais rėmė mokslą (tik pamirštama, kad jei tas mokslas atrasdavo ką nors, kas bažnyčiai nepatikdavo... "ant laužo jį!!!")...
Tingiu rašyt apie (paneiginėt) teiginius, kurie yra akivaizdžiai nepagrįsti (bažnyčios požiūrį į mokslą ir progresą gerai parodo, kad ir šiandieninis jos požiūris į klonavimą ar kamieninių ląstelių tyrimus... arba net kažka ne tokio polemiško, kaip pvz. kontracepcija ar AIDS - o teigti, kad anksčiau bažnyčia buvo liberalesnė matyt jau būtų gerokai per daug optimistiška), tai grižkim prie pačios civilizacijos apibūdinimo kaip krikščioniškosios.

Ir vel "kažkas" painioja koreliaciją su sąlygojimu.

Taip, krikščionybė yra vienas būdingų dabartinės vakarų civilizacijos bruožų (požymių). Bet tai ir tiek. Ji nėra sąlygojantis veiksnys*. Atvirkščiai - ji tiesiog yra išraiška to, kaip vystosi visuomenė, visuomenės (civilizacijos, kultūros) palydovas**.
Ne bažnyčia (religija) sukuria moralę ir etiką, bet visuomenėje susiformavusi moralė (plačiąja prasme) sąlygoja toj visuomenėj atsiradusią ir įsigalėjusią religiją... ir t.t.

Šita mūsų "krikščioniškoji civilizacija" taip pat sėkmingai galėtų būt vadinama "vidurio vakarų Europos civilizacija" arba pvz. "baltųjų heteroseksualių vyrų civilizacija" - bet nieks gal nepuls įrodinėti, kad KKK yra mokslo ir progreso varomoji jega...

Jei pažvelgsim atgal į senovės Egiptą, Antiką, Mesopotamiją ar Majus - tai vertinsim jas (tas civilizacijas) kaip tam tikras civilizacijas apibrėžtas jų kultūriniu paveldu (-io -o). Religija tebūtų tik vienas tos kultūros (civilizacijos) požymių.

Analogiškai žvelgt matyt reiktų ir į mūsų dabartinį pasaulį (civilizaciją)... o ne priskirt (kokiai nors) religijai nesamus (ir nepelnytus!) nuopelnus "už viska" aplink...


p.s. Tiems, kurie vis tiek vis dar norėtų ginčytis apie krikščionybę, kaip "moralini fundamentą" aš tik noriu atkreipt dėmesį į (užsimint apie) keletą teiginių (jų galima dėstyt daug ir plačiai, bet to gal pakaks): antisemitizmas išliko oficiali kataliku bažnycios pozicija iki pat XXa. vidurio; Lietuva ir XXa. pradžioj buvo taip pat labai katalikiška šalis (įtariu gerokai katalikiškesnė nei dabar); Lietuvoje žinia buvo "likviduota" ~90-95 proc. (is 208-210 tūkst. buvo sunaikinti 195-196 tūkst.) Lietuvos žydų (berods tai netgi kazkoks liudnas rekordas).
Dėmesio, dabar klausimas: tai tik (bergždžia) koreliacija ar čia vis tik galima įžvelgti kažkokį priežastinguma?

_____________________
* Tam tikra nedidele apimtimi ji žinoma sąlygoja, bet... skaityti toliau.
** Civilizacija sąlygoja religiją (stipriai pasakyta :). Ypač turint omeny, kad "civilizacija" is esmės apima "religiją". Na bet tikiuosi mano mintis aiški... nors tautologiška ;) ). Krikščionybė neisivaizduojama pvz. senovės Egipte, kaip senovės Egipto religija(-os) neįsivaizduojamos šiuolainiame pasaulyje.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą